botanikk.no  *  Oppdatert: august 2019
Botanikk - nett 
Botanisk startside. Finn botanisk informasjon på nettet.
Dekker særlig Norge og Skandinavia.
 
  Når bør du reise til Svalbard? Reisetips
 E-post: vista@botanikk.no
botanikk.no -- botanisk veiledning på nett
organisasjonsnr.: 997 956 850
Overskrifter - områder
Norge - velg fylke
Sverige
Danmark
Finland
Europa
Afrika
Asia
Amerika
Australia
Verden
.
Norge 
Botanisk info fra:
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trondelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trondelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestforld
Østfold

Svalbard (omfattende info)

Botaniske steder i Norge
 

Nasjonalparker i Norge

Botaniske fjellperler
 
Sverige
Artportalen
Informasjon og registrering av dyr og planter i Sverige
..
Botaniska Föreningen i Göteborg 
..
Botaniska sällskapet i Stockholm 
Carl von Linnè 
En av våre største botanikere
Checklista över Nordens kärlväxter
Thomas Karlsson, NRM
Den virituella floraen
En meget bra flora for Norden
.
Marisko, Cypripedium calceolus på Øland
.
Svenske botaniske linker
..
Gävleborgs Botaniska Sällskap 
Klubb 2000
Klubb for registrering av flest mulige arter.
.
Rapportsystemet för växter och svampar
.Den svenske artportalen for vekster
Skåne
Telemark botaniske forening besøkte Skåne aug. 2005
Gotland
Telemark botaniske forening besøkte Gotland aug. 2005
Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
.
Danmark
Botanisk Institutt, København 
Flora Danica
Dansk Botanisk Forening "URT" 
Stiftet i 1840 og har ca. 1300 medlemmer. Flott lay-out.
Den danske rødlista
Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet.
.
Sommerekskursjon til 
MØN 
Telemark botaniske forening besøkte Møn syd for København
Langeland
Telemark botaniske forening besøkte Langeland aug. 2000
.
Finland
Botanical museum, Finnish museum of natural history 
Meget omfattende botanisk materiale for hele verden. På Svensk, finsk og engelsk.
.
Europa
Flora fra Sør-Frankrike

..
Floraen i Europa
Wikipedia
Floraoversikt for mange land
..
Atlas Florae Europaeae Database 
fmnh.helsinki.fi//map/afe/E_afe.htm
Atlas Florae Europaeae 
http://www.rbge.org.uk/forms/fe.html
.
Afrika
Flora for Epiopia og Eritrea
..
..
.
Asia
..
.
 
Album of the Plants of Israel 
.
Amerika
..
..
American Botanical Council 
.
Australia.
..
..
Australian Systematic Botany Society
Botaniske linker i Australia
Flora of Australia
Algae of Australia
Royal Tasmanian Botanical Gardens

.
Verden
 ...
...
Floraen i verden
Wikipedia
Floraoversikt for mange land
.
.
The virtual Library of botany
Linksamling for hele verden
http://www.ou.edu/cas/botany-micro/www-vl/
.

DETTE ER ET VIKTIG VERKTØY:
Artsobservasjoner: http://artsobservasjoner.no/vekster/
Database der amatører- og fagbotanikere kan registrere sine funn. Du må ha en e-postadresse og lage et brukernavn. Passord får du på e-post, og dette kan du endre til et eget passord.
Se her hvordan du enkelt bruker artsobservasjoner.
Overskrifter - planter

Alger
Flora
Geologi
Lav
Mose
Plantefoto
Planter og urter
Orkidèer
Roser_ny
Rødliste - svarteliste
Sopp
Spør om planter og biologi_ny
Trær
Verneområder i Norge ny

Overskrifter - diverse

Botanikere
Botaniske bøker
Botanisk leksikon
Floracaching Aust-Agder - NY
Foreninger
Institusjoner
Kart og GPS
Plantelære - omfattende
Spør en biolog
Tidsskrifter og bøker

Flora
Den virtuella floraen

1. SØK
2. Alfabetisk familieregister

Meget bra! Skandinavisk flora med svensk tekst. Artsnavn på alle Skandinaviske språk.
2207 arter og 130 familier.
Kristins flora - Norsk nettflora
Sortert alfabetisk og etter farger
-1100 forskjellige planter med bilder.
Denne websiden er meget innholdsrik, og den er utvidet med sommerfugler, fugler, sopp, insekter og trær. Imponerende arbeid!
Flora danica
.
Onlineflora, nå med bedre søk.
Gamle, fine kunsttegninger av planter.
Karplantefloraen i Midt-Norge
.
NTNU: Florakarusellen” i Vitenskapsmuseets utstilling Natur og miljø viser 1093 karplanter som vokser eller har vært funnet i Midt-Norge.
Naturfakta
Nettstedet inneholder nå en oversikt over 33497 arter og omtale av 56. Det ligger også sider som beskriver 98 familier og 75 slekter. Her er en praktisk nøkkel for å bestemme planter etter farge. Et innholdsrikt og interessant nettsted! Norsk.
.
Geologi
Planter og geologi
Kilde: botanikk.no
Gode geologiske fohold gir rik flora. Finn ut hvilke geologiske forhold som er gunstige.
..
Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø 
En geologisk utstilling.
..
GeoLeksi
Geoleksi er et geologisk leksikon skrevet av Inge Bryhni ved Geologisk museum i Oslo.
..
NGU - Norges geologiske undersøkelser
Geologiske kart og infomasjon
.
Vulkaner.no
.
Her kan du finne ut det meste om vulkaner.
.
Orkidèer
.
Ville orkideer i Norden
Kilde: botanikk.no
Oversikt over ville orkidèer i Norge og Norden. Noen orkidèer har en fyldig omtale.
.
NativeOrchis
.
Internasjonal side om ville orkidèer på den nordlige halvkule. En del bilder
Narrmarihand, Anacamptis morio (Orchis morio) 
Kilde: botanikk.no
Spesialside. Alle funn i Norge  ved Grimstad og Homborsund. Omfattende informasjon.
Nattfioler - Hvilken?
Kilde: botanikk.no
Lær å skille våre tre nattfioler på en enkel måte!
.
Norsk Orkideforening
.
Kjøp og salg av orkidèer. Meget stort utvalg. Foreningen for deg som er interessert i orkidèer. Mange bilder
All About Orchids 
.
Engelsk internettside
.
Plantefoto
...
Den virtuella floraen
Meget bra! Skandinavisk flora med bilder av alle ville planter. Artsnavn på alle Skandinaviske språk.
2207 arter og 130 familier.
Finnmarkblomster
.
Roger Johansen, Hammerfest: Jeg har nå dokumentert ca. 280 planter, de fleste i Finnmark, med over 500 bilder. 
- Mange flotte plantebilder fra Finnmark!
Fjellplanter fra Vøringsfossen
Kilde: http://www.voringfossen.com
Mange flotte bilder av fjellplanter som vokser ved Norges største turistatraksjon; Vøringsfossen.
Fjellblomster 
.
14 bilder av fjellblomster og 14 bilder fra Trollheimen og Surnadal
Kronbladet.no
Mange flotte nærbilder av planter.
Kronbladet.no vart registrert og etablert 15.februar 2005 av Brattenborg Natur og Data. 
All fotografering og webutvikling er utført av Narve Brattenborg. 
Nettstaden konsentrerer seg fyrst og fremst om fotografisk framstilling av ville og forvilla plantar i Noreg.
Markblomster
Svært flotte bilder av markblomster sortert på de månedene de blomstrer, samt alfabetisk.. Mange flotte plantebilder særlig  fra Østlandet og Sør-Trøndelag, men også fra andre steder i Norge. Hele 980 arter er avbildet pr. 2008 (Egil Michaelsen)
NBFs plantefotoarkiv
Kilde: Norsk botanisk forening
Meget stort plantefotoarkiv av norske planter.
Nordaflora
Plantefoto fra Troms og Finnmark. Systematisk med mange flotte bilder. Anbefales! 
Velkommen til mitt fotoherbarium
Her er mange flotte nærbilder av planter. Einar Værnes skriver: 
Etter sesongen 2005 er det nå blitt 462 arter. Herbariet vil oppdateres jevnlig etter hvert som jeg får med nye arter, eller bedre bilder av gamle arter.
..
Planter
..
Artsdatabanken.no
Artsdatabanken har flere prosjekter der formålet er å gjøre informasjon og data om norsk biologisk mangfold tilgjengelig og søkbar fra nettstedet vårt. De fleste prosjektene vil være fullført i løpet av høsten 2006 og våren 2007.
..
Fredede planter i Norge
.
Miljøstatus: Arter fredet etter naturvernloven 
Fylkesblomster
.
Alle fylkesblomstene i Norge. Svært god presentasjon!  Fra Naturhistorisk museum
Fjellområder og fjellplanter
http://www.itrollheimen.net/
En vakker presentasjon.
Velg "Bildene"
Fjellvalmuer, Papaver radicatum
Kilde: botanikk.no
Det finnes mange underarter av fjellvalmuer. De er sjeldne og aller er fredet i Norge.
Giftinformasjonen: Vi har en døgnåpen telefonlinje 22 59 13 00
Hvor skal jeg sende planter som jeg vil registrere?
.
Opplysningskontoret for blomster og planter - OBP
OBP er et frittstående kontor, som på vegne av norske produsenter skal drive informasjon og opplysning om blomster og planter hovedsaklig produsert i Norge.
OBP skal bistå media med oppslag om potteplanter, snittblomster eller hageplanter
Saltplanter - halofytter
Kilde:http://biologi.uio.no/
Hva vokser nære sjøen av planter og lav. Halvor Aarnes 
.
Stivt Havfruegras i Norge
Najas marina
Her er alle forekomstene i Norge.
botanikk.no
.

.
Urteleksikon
urteguiden.no
Oversikt over urter og hvilke lidelser de kan lege. Omfattende.
Urtekilden
er et informasjons- og kompetansesenter for urtemedisin som drives av Christina og Rolv Hjelmstad. På våre nettsider finner du svært mye informasjonen om urtemedisin generelt, og detaljerte opplysninger om en rekke medisinplanter.
Villtulipanen
.
Temaside fra Agder Naturmuseum og botanisk hage
.
Roser
.
Roser, historiske
En meget bra oversikt over de gamle rosene. Selger roser- Roseexperten.
Roser, alle hageroser.
En meget bra oversikt over alle hageroser. Selger roser  - Roseexperten.
Roser, historiske
En omtale av historiske roser fra Agder maturmuseum.
Roser, bilder av historiske roser
Per Arvid Åsen ved Agder naturmuseum har lagt ut bilder av historiske roser.
..
Roser, kjøpe på nett
Kjøp historiske/gamle roser på nett. - "Rosa Røyse"
Roser, historiske og austinroser
Sylvias hageblogg: Har lagd en oversikt over mine historiske roser og Austin roser. De er mine favoritter i roseverden. Herdige buskroser, med vakre, friske og duftende rose
Norsk roseforening
.
Formålet er å fremme kjenneskap til og interesse for rosedyrking.
.
.
Rødliste/Svarteliste
.
Norsk Rødliste 2006
Artsdatabanken.
Norsk Rødliste 2006 er en oversikt over arter som vurderes å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Lista omfatter Norge med havområdene og Svalbard. Den forrige nasjonale rødlista kom i 1998, og ble utgitt av Direktoratet for naturforvaltning. Dette er første rødliste i regi av Artsdatabanken
Norsk Rødliste 2010
Artsdatabanken.
Norsk Rødliste 2010 er en redigert oversikt over arter som vurderes å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid.
.
Fremmede blomsterarter
Artsdatabanken
Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge.
.
Norsk svarteliste 2012
 Norsk svarteliste 2012 er den offisielle oversikten over økologiske risikovurderinger for et utvalg fremmede arter
.
Økokrim: Fredete planter og dyr i Norge 
Svært mange har en oppfatning av hvilke plantearter som er fredet i Kongeriket. Det er ofte en oppfatning som avviker betydelig fra den offisielle virkelighet.
..
Trær
.
Formeringsbiologien til trær
http://www.miljolare.no/
fagstoff/planter/reproduksjon.php
Nettverk for miljølære
.
Treflora der du kan bestemme arten om vinteren. Også bilder av blad. Meget bra! (NBF). Thekla Resvolls vinterflora.
Trær i Norge
Kilde: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/dagfinnengen/
Målet med disse sidene er at elever i grunnskolen og eventuelt andre interesserte lettvindt skal kunne finne noe stoff om de vanligste nåle- og lauvtrærne i Norge
.
Sopp
Sopp
.
Høgskolen i Volda
Soppherbariet
.Universitetet i Oslo
Soppherbariet ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo, har totalt ca 275.000 innsamlinger og består av et nordisk herbarium (ca 225.000 innsamlinger), et utenlandsk herbarium (ca 15.000), et typeherbarium (ca 250) og en stor samling eksikkater (ca 30.000). 
Search the Norwegian Mycological Database
Soppdatabase
Fungi of Australia
Australian Biological Resources Study
Fungi Images on the Net 
.
Mer enn 1200 bilder av sopp 
SOPPRIKET (FUNGI)
.
Av professor Klaus Høiland
..
SOPPRIKET (FUNGI)
.
University of California, Berkeley
.
Mycological Resources
http://mycology.cornell.edul
.
Lav
Lav
.
Høgskolen i Volda
Lavherbariet
.Universitetet i Oslo
The lichen herbarium at the Botanical Museum in Oslo consists of a Norwegian herbarium (c. 100,000 specimens), a foreign herbarium (c. 170,000 specimens), a type herbarium (c. 1,000 specimens), and a collection of exsiccatae (c. 5,000 specimens).
Også norsk tekst.
LIAS - DELTA Based determination of lichens
Botanische Staatssammlung München
Moser
Mose
.
Høgskolen i Volda
Moseherbariet
.
Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo: Består av et norsk herbarium (ca. 150.000 innsamlinger, derav ca. 100.000 bladmoser, ca. 15.000 torvmoser og ca. 35.000 levermoser), et utenlandsherbaium (ca. 75.000), et typeherbarium (ca. 100) og en samling eldre eksikkater (ca. 5.000).
..
Alger
..
ALGER
forskning.no
Mye informasjon om alger.
Sarepta: Alger
Konsentrert informasjon om alger
Algeherbarium
Botanische Staatssammlung München
Index Nominum Algarum
University of California
Stor databse som inneholder referanser til nærmere 200 000 alger
Marine mikroalger i farger
Boka tar for seg de viktigste mikroalgeslektene i marint kystplankton slik de kan sees i lysmikroskopet, og med tegninger som viser karakteristiske trekk.
.
Norsk algeforening
Norsk Algeforening arbeider for å fremmer for bruk og dyrking av mikro og makroalger i Norge.
.
Alger - systematikk
Universitetet i Oslo
Omfattende
..
Verneområder i Norge
..
Kart over verneområder i Norge
Kart over hele norge med verneområder og artsfunn. Finn også navnene på plantene. Meget bra!
Kilde: Miljøstatus
Informasjon om verneområder i Norge
Informasjon om alle verneområder i Norge. Søk på fylke. Informativt.
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning
Naturparker i Norge
Alle naturparker i Norge.
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning
.
WWFs verneplan for artsrike skoger
Vi har flere artsrike skoger som bør vernes, særlig kalkfuruskoger. 2004
Spør om planter og biologi
Spør på botanisk forum
Still spørsmål på det botaniske forumet til Norsk Botanisk forening. Her er det mange som kan svare.
..
Spør på botanikk.no
Send  inn bilde av en blomst, så skal vi prøve å svare. (e-postadresse). Nettstedet "Spør en biolog" er det mest effektive.
..
Spør en biolog .- MEGET BRA!
Still spørsmål på det biologiske forumet og få svar på det meste. - Du må registrere deg og deretter skrive inn spørsmålet ditt. Du får garantert flere svar. Enkel registrering.
..
...
Botanikere
Amatørbotanikere
Amatørbotanikere er viktige medhjelpere. Hva kan de utrette?
Blytt, Mathias Numsen 
.
(1789-1862) Kjent for sin personlige innsats i utforskningen av Norges flora. Her omtales et samarbeid med Charles Darwin. (NRK)
Botanikere i Norge
Kilde: botanikk.no
Oversikt over kjente og ukjente botanikere. På langt nær fullstendig. Antallet øker med tiden.
Carl von Linnè (1707-1778)
Kilde: Linnè online
Carl von Linnè (1707-1778)
Kilde: Universitetet, Oslo
Carl von Linnè (1707-1778)
Kilde: Norsk nettskole - stundenter
I året 1731, bare 24 år gammel, fullførte han sitt berømte plantesystem for klassifisering av arter, som fremdeles er i bruk. I løpet av sin karriere klassifiserte Linné 8000 planter og 6000 dyr. Av hans vitenskapelige skrifter er det verket Systema naturae som regnes som det mest sentrale - det var Linnès livsverk: å forstå naturens system.
Læstadius, Lars Levi nr. 1.
Kilde: Klaus Høiland
Læstadius, Lars Levi nr. 2.
Kilde: Alfred Granmo 
Han grunnla den kristne bevegelsen "læstadianerne", men han var også en dyktig botaniker!
Botaniske bøker
.
Naturbokhandelen.no
Her er det fint å begynne. Meget bra oversikt over bøker om planter, fugler og andre småkryp. Også salg av kvalitetsutstyr. 
Bokkilden.no
De fleste av fagbøkene er billigst på bokkilden.no, og det er gratis frakt. Det kan være lønnsomt å se om de har den boka som du trenger.
.
Institusjoner
Agder Naturmuseum og botanisk hage
Botanisk stoff.
Kaktushage
Norske dyr
I Kristiansand
Agder Naturmuseum - Tusenårshagen 
Hagebruk på Agder i tusen år. Registrering og innsamling av gamle hageplanter. Innførselshistorisk utstillingshage. Vandreutstilling. Internettpresentasjon og artsliste.
Botanikk
 ved Vitenskapsmuseet 
.
Hovedmålsettingen med det botaniske delprosjektet er å øke tilgjengeligheten både for vitenskapelig bruk (forskere og studenter), for naturforvaltningen og for allmennheten
Botanisk hage
Universitetet i Oslo
Botanisk hage er en del av De naturhistoriske museer og Botanisk hage og har helt starten i 1814, dannet grunnlaget for forskningen og undervisning i botanikk sammen med Botanisk museum ved Universitetet i Oslo.
Botaniske hager ved NTNU, Trondheim
Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, er det tre botaniske hager. De ligger alle under Seksjon for naturhistorie ved Vitenskapsmuseet. 
.
Botaniske samlinger ved NTNU
De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer.
.
Botanisk museum
Universitetet i Oslo
Botanisk museum er en del av Universitetets Naturhistoriske museer og Botanisk hage. Museet har ansvar for Universitetets vitenskaplige samling av tørkede planter.
.
Biologisk Institutt, 
Universitetet i Oslo
.
Biologiprogrammet er for deg som ønsker kunnskap om mangfoldet av planter, dyr og andre organismer, og som er interessert i å forstå sammenhengene i naturen. 
..
Instituttet for biologi, Universitet i Bergen
En utdanningsinstitusjon.
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter, kråkefotplanter, snelleplanter) og frøplanter (nakenfrøinger og dekkfrøinger)
..
Direktoratet for Naturforvaltning
.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) er et direktorat under Miljøvern-
departementet og ble opprettet i sin nåværende form i 1985. DN har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Vi er plassert i Trondheim, men har hele landet som arbeidsområde. 
Finse forskningssenter
.
A center for winter and alpine ecology studies, Finse
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Wikipedia: Naturhistorisk museum består av Botanisk hage samt Botanisk, Geologisk og Zoologisk museum.
NGU - Norges Geologiske Undersøkelse
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD).
.
NIJOS
.
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, forkortet NIJOS, er et offentlig institutt underlagt Landbruksdepartementet. Vi skaffer informasjon om jord- skog-, utmarks- og landskapsressurser i Norge.
..
NIKU
.Norsk institutt for kulturminneforskning
NIKU er et ledende uavhengig kunnskapsmiljø for bevaring, verdiskaping og opplevelser i tilknytning til kulturminner.

Vi leverer tjenester og bruksorientert forskning til blant annet offentlig forvaltning, kommuner, tiltakshavere, eiendomsutviklere og eiere av verdifulle kunstgjenstander.

 

..
NINA
.Norsk institutt for naturforskning 
NINA med sine fem forskningsavdelinger har kompetanse på en rekke fagområder innen økologi og forvaltning av natur.
..
NIVA
Norsk institutt for vannforskning
Norsk institutt for vannforskning.
NIVA er Norges ledende tverrfaglige kompetansesenter innen bruk og vern av vann.
Norsk institutt for skog og landskap -  "Skogforsk"
Instituttets hovedoppgaver er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av skogressursene, verdiskaping basert på skog og miljøinnsats i skog.
.
Norsk Skogbruksmuseum, Elverum
.
Norske trær,vekster, tradisjon og dyr.
.
NTNU, Trondheim Botaniske hager ved NTNU
Vitenskapmuseet, Trondheim:
Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet, NTNU i Trondheim.
Seksjon for naturhistorie (SN) driver forskning innen biogeografi, taksonomi og økologi med vekt på bevaringsbiologiske problemstillinger. Innen NTNU har vi et spesielt ansvar for å bygge opp og vedlikeholde vitenskapelige samlinger og langtidsserier av objekter, biologiske data og miljødata for dokumentasjon, forskning, forvaltning og formidling omkring vår naturarv. Seksjonen gir undervisning og veiledning innen sine spesialfelt. Ringve botaniske hage, Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage og Svinviks arboret drives av seksjonen.
NTNU
Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie, Trondheim
.
SABIMA
.
Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold (SABIMA) er en paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.
.
Statens naturoppsyn -SNO
Statens naturoppsyn (SNO) er opprettet med hjemmel i naturoppsynsloven for å ivareta nasjonale miljøverdier og å forebygge miljøkriminalitet. SNO skal samordne og styrke det totale oppsynsarbeidet i Norge, og utvikle et mer helhetlig naturoppsyn. SNO er organisert med en sentral administrativ enhet i Trondheim, og per i dag 23 lokale kontorer/enheter spredt over hele lanet, samt ett nytt lokalkontor under etablering
Universitet i Bergen
Botanisk Institutt
En utdanningsinstitusjon.
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter, kråkefotplanter, snelleplanter) og frøplanter (nakenfrøinger og dekkfrøinger)
Universitetet i Oslo
Seksjon for forskning og samlinger
Seksjon for forskning og samlinger har det faglige ansvaret for museets samlinger innen botanikk, mykologi, zoologi, paleontologi og geologi og driver forskning innenfor de samme områder.
...
Universitetet i Oslo
NATURHISTORISK MUSEUM
Botanisk hage
Botanisk hage er en oase i storbyen - et sted å hente inspirasjon og oppleve skjønnhet og rekreasjon. Hagens viktigste formål er å forvalte og videreutvikle dokumenterte, levende plantesamlinger til bruk i forskning og undervisning, formidle kunnskap om det botaniske mangfoldet og plantenes betydning for livet på jorda, og bidra til å bevare truete planter.
.
Universitetet i Tromsø
Arktisk-alpin Botanisk hage 
.
Med sin beliggenhet på nesten 70 grader nord er Botanisk hage i Tromsø verdens nordligste! 
Den 16 da store hagen, som ble åpnet i juli 1994, ligger sør-øst for universitetsområdet, med utsyn til fjellene i øst og sør.
Universitetet i Tromsø
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Tromsø Museum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872 og ble en del av Universitetet i Tromsø i 1976. Museet består av 6 vitenskapelige fagenheter: Geologi, Botanikk, Zoologi, Arkeologi, Nyere kulturhistorie og Samisk etnografi. 
Foreninger
Norsk botanisk forening  NBF
.
Norsk botanisk forrening  startet i 1935. Den har ca. 1500 medlemmer, og har lokalforreninger over hele Norge
Lokalforeninger:
Agder botaniske forening
Buskerud botaniske forening
Larvik botaniske forening
Nordnorsk botanisk forening
Rogalandsavd.
Sunnhordaland botaniske forening
Telemark botaniske forening 
Trøndelagsavd.
Vestlandsavd.
Østfold botaniske forening
Østlandsavd.
Bli medlem i Norsk botanisk forening
Her kan du registrere deg på nettet direkte.
Den Norske Turistforening
DNT er landets største friluftsorganisasjon, med mer enn 190 000 medlemmer. DNTs lokalforeninger driver 391 hytter, merker 19 000 km sommerruter og 5 000 km vinterruter. Foreningene arrangerer årlig 2500 turer og kurs, både i inn- og utland.
Det norske hageselskapet 
.
Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 
Norges sopp- og nyttevekstforbund
.
Foreningen har som hovedmål å øke kunnskapen i samfunnet om våre sopparter, samt å bidra til å øke forståelsen av soppenes kulinariske og medisinske nytteverdi og deres betydning som kilde til rekreasjon og adspredelse.
..
Norsk roseforening
.
Formålet er å fremme kjenneskap til og interesse for rosedyrking.
.
Opplysningskontoret for blomster og planter
OBP skal med sitt informasjonsarbeide bidra til å øke salget av norske blomster og planter.
Norsk Orkideforening
.
Kjøp og selg orkidèer. Meget stort utvalg. Forreningen for deg som er interessert i orkidèer.
Kart og kartlegging
Bruk av kart-koordinater og GPS
.
Enkel oversikt over koordinater, datum, kartteori og GPS til botanisk registrering.
NORUT IT
.
Norut IT er et anvendt forskningsinstitutt for IKT og jordobservasjon/satellittfjernmåling. Vi er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø i et tverrfaglig miljø som teller mer enn 200 forskere.
Plantelære
.
Botanisk leksikon
http://www.biologi.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm
Fagansvarlig: © Halvor Aarnes 
.
Fotosyntese 
.
 • Grønne planter med vann som elektronkilde 
 • Absorbsjon av lys og produksjon av kjemisk energi 
 • Z-skjema - transport av elektroner og protoner 
 • Reparasjon av skadet fotosynteseapparat 
 • Assimilasjon av karbondioksid 
 • Fotosynteseprodukter 
 • Kunstig fotosyntese 
Genetikk
.
 • Oppskriften på en plante (Arabidopsis) 
 • Mendel og klassisk genetikk 
 • DNA og genstruktur 
 • Den genetiske koden og genregulering 
 • Rekombinasjon og mutasjon 
 • Evolusjon 
 • Rekombinant DNA og genmodifiserte planter 
 • Planteforedling 
 • Genteknikk 
Hva er planter?
.
Kilde: Norsk botanisk forening
Plantefysiologi
.
 •  Fotosyntese 
 • Respirasjon 
 • Plantenes biokjemi 
 • Xylemtransport - transport av vann og næringssalter 
 • Floemtransport - transport av fotosynteseprodukter 
 • Mineralnæring - makro- og mikronæringsstoffer 
 • Vekst og utvikling 
 • Plantehormoner 
 • Fytokrom, tropismer og blomstring 
 • Signaloverføring - fra miljøfaktorer til gen 
 • Sykdom og forsvar 
Plantenes anatomi
.
 • Plantecellens innhold og bygning 
 • Histologi - vevslære 
 • Organlære - organologi 
 • Celledeling - mitose og meiose 
 • Mikroskopi 
 • Lysmikroskopibilder 
 • Morfologibilder 
Systematikk
.
 • Bacteria 
 • Protoctista og alger 
 • Fungi (sopp) og soppliknende organismer 
 • Plantae (Planteriket) 
.
Planteøkofysiologi
.
 • Saltplanter - Halofytter 
 • Vannplanter - et liv i vann 
 • Skygge og lys 
 • Kjøleskader og frostskader 
 • Tørke 
 • Næringsfattig og næringsrik 
 • Oksidativt stress 
 • Luftforurensninger og planter (pdf 858 KB) 
 • UV-stråling og planter 
 • Radioaktivitet og planter 
 • Oversvømt vannsyk jord 
 • Aldring og programmert kontrollert celledød 
 • Ugras, ugrasmidler og ugrasmiddeltoleranse 
.
Tidsskrifter og bøker
Blyttia 
.
Botanisk tidsskrift fra Norsk botanisk forrening. Kommer ut 4 ganger pr. år. Aktuelt botanisk stoff.
Botanisk bibliotek
.
Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo.
Kan foreta videre søk i "BIBSYS"
Ottar
.
Populærvitenskaplig tidskrift fra Tromsø museum. Mye botanisk stoff.
Polarflokken
.
Polarflokken er tidskrift og medlemsblad for Nordnorsk botanisk forening. Det er utgitt to til tre hefter pr. år siden 1977.

I tidskriftet ønsker vi artikler og notiser om botaniske emner, i hovedsak med tilknytnig til Nordnorge. Ta kontakt med redaksjonen om du har noe du tror kan være av interesse.
 
Listera
.
Tidsskriftet til Telemark botansike forening.
...

..
 .
..
Botanisk hage og museum
Botanikk - nett
Rar hvitveis.
J
Send mail til botanikk.no