Botanikk.no
E-mail .
Botanikk-nett
 

Marisko i Norge

Den virituella floraen
 

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Marisko på Øland
Guckusko på Öland
Cypripedium calceolus

  Marisko - Guckusko - Fruesko - Tikankontti - Lady's Slipper - Frauenschuh
 

Marisko på Øland
Foto: Halltorps hage, 1.juni 2011. Trond Baugen
Områder/Socknar: I disse områdene vokser Marisko på Øland.
.

 
Kort omtale:
Marisko, Cypripedium calceolus, er fredet og sårbar. Den må kun betraktes og fotograferes. Pass på og ikke tråkke på de unge skuddene uten blomster. Mange mener at dette er den flotteste orkidéen i Skandinavia.
Det enkleste er å se marisko i naturreservatet "Halltorps hage". Dette er ingen hage, men et av de rikeste botaniske områdene i Norden. Halltorps hage ligger under området "Högsrum", ca 10 km sør for Borgholm.
Mange lokaliteter er gått tapt de siste 100 årene og nå finner vi kun marisko i den midteste delen av Øland. - Det svenske navnet gucku er dialektord for gjøk.

Dersom du har lyst til å gå på detektivjakt etter de andre lokalitetene så kan du finne noen ledetråder her.


Blomstringstid:

I tidsrommet 20. mai - 10. juni (vanligvis 25. mai - 5. juni). Marisko blomstrer forholdsvis tidlig på Øland. Da jeg var i Halltorps hage 1. juni 2011, var blomstringen på hell. De brune kronbladene hadde begynt å visne. Dette året begynte blomstringen tidlig og blomstringstiden er ca 2 uker. NB! Husk myggmiddel!


Algutsrum sockn


Det skal være en forekomst vest for Tveta gård.Bredsättra sockn.


Her finnes svært få opplysninger. Marisko skal vokse ved Bredsättra.Glömminge sockn


Gillsättra ligger rett øst for Glömminge.
Kjør til Gillsättra og gå til naturreservatet  som ligger rett syd. Her skal marisko finnes ved en strømlinje i reservatet.

Gillsättra naturreservat:

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Naturreservat/morbylanga/gillsattra/Pages/index.aspxNyhetsmelding:
Kraftlinjerydding kan ødelegge forekomsten av guckuskoved Gillssättra::
http://www.ostran.se/nyheter/oeland/eons_roejning_anmaels
Den fridlysta Guckuskon i Gillsättra naturreservat
   riskerar att dö ut. Foto: Lennart Nygren/Scanpix 
   Öland 
   Publicerad 080718 02:12. 
   Eon elnät Sverige AB anmäls till åklagarkammaren i Växjö eftersom de röjde i Gillsättra naturreservat.
   Nu är risken stor att den fridlysta orkidén Guckusko dör ut i området. 
   Länsstyrelsen i Kalmar län anmäler Eon elnät för att det någon gång under hösten eller vintern röjdes
   under kraftledningarna inom Gillsättra naturresservat på Öland. 
   Personal på reservatsförvaltningen på Länsstyrelsen i Kalmar län kontaktade företaget som skulle röja
   och informerade om att det först krävdes samråd med länsstyrelsen innan arbetet utfördes, både via
   telefon och mejl. 
   Arbetet fick inte utföras på det aktuella området i reservatet eftersom länsstyrelsen redan hade gjort
   specialdesignade röjningar passande för arten Guckusko. 
   Företaget tog inte kontakt med länsstyrelsen igen enligt anmälan, och i april upptäckte två tjänstemän
   från länsstyrelsen att röjning hade utförts. 
   Gillsättra är ett naturreservat för att den blandädellövskog som finns där ska bevaras och utvecklas, för
   att fauna och flora ska bevaras och för att hotade och missgynnade djur och växter ska kunna leva kvar
   och helst blir fler. Nu är risken stor att den fridlysta orkidén ska dö ut i området eftersom den inte
   tycker om för stort ljusinsläpp. 

   Antalet har minskat 

   Länsstyrelsen har redan i år upptäckt att orkidén har minskat i antal. Endast några få exemplar har
   kommit upp efter röjningen, med blad men utan blommor. 
   Anmälan gäller avvikelse från tillstånd enligt miljöbalken och det är åklagaren som bedömer om det
   finns någon misstanke om brott. Högsrum sockn: Halltorps hage 1


Kjør til avkjøringen til Ekerums camping. Ved avkjøringen er det en rasteplass. Parker der og gå til en slåtteeng like ved. Slåtteengen har en rik flora med bl.a. fuglerede og stortveblad.Midt på slåtteenga står det to tuer med marisko under noen busker langs en sti.

Fra Ekerum camping:
Følg gul sti som starter ved en informasjonstavle ca 100 meter opp fra campingen. Den gule stien går opp til slåtteengen.

Koordinater:
A. 33V WC9656595334
B. 33V WC9656295339


Fra en blogger:

http://www.fotosidan.se/blogs/graal-blog/morkrum-foto-150-pa-jakt-efter.htm
Även den sista helgen i maj drog vi till Öland för att njuta gratis av skapelsens under. Och då främst orchidéerna som man brukar kalla "naturens ädelstenar". Mina svärföräldrar är väldigt blomsterintresserade, speciellt min svärmor som är uppvuxen med lieslåtter kring hemgården i Grimmagärde (på cykelavstånd från Duvemåla), och därför sedan barndomen har kunnat beskåda både det ena och det andra som idag tillhör naturens sällsyntheter. Men nu åker vi till Öland för att hitta en del av de här blomstren. Den som är svårast att hitta är nog Guckuskon, utom bestånden i Halltorps Hage. Där står det t.om på informationstavlorna var i reservatet man kan hitta den. Men de andra växtplatserna är nog mindre kända, i alla fall den som vi brukar besöka varje år. Där ser man aldrig några upptrampade stigar, varken på väg dit eller kring växtplatsen där bestånden finns. Men i Halltorps Hage är det stora upptrampade stigar ända fram till blomstren, och rejält upptrampat runt om dom, av fotografer och andra som velat få en närstudie.
Guckuskon vill ha det skuggigt och trivs bra i lövskogsbiotoper. Mittlandskogen på Öland erbjuder därför bra växtplatser för den. Men var i denna enorma lövskogsmosaik mitt på Öland som den finns, vill jag inte avslöja. I år hittade vi blommor i tre av bestånden på en av växtplatserna. Ett med två, ett med fyra och ett med 7 blommor. Några bestånd hade enbart blad
Halltorps hage 2:


Kent Johansson har tatt bilde av Guckusko litt forbi Halltorps gjästegiveri.
Koordinater: 33V WC9740297649

Kilde: http://www.panoramio.com/photo/23542643


 

Långlöt sockn.


2 funn: Folkeslunda og Ismantorps borg.
Flere bilder er blitt tatt av guckusko ved Folkeslunda. Kan dette være den lokaliteten som er inne- gjerdet?

Folkeslunda:

Folkeslunda:

Guckusko funnet på Folkeslunda
http://www.myra.nu/guckusko.html
Folkeslunda:
Förmiddagen ägnas åt att söka upp guckuskon vid Folkeslunda. Vi har fått koordinaterna dit, men ändå blir det svårt att hitta dem. Det visar sig att den angivna punkten markerar ingången i lunden och inte själva växtplatsen. Ett tag ser det ut som vi får nöja oss med de andra orkidéerna, tvåblad och nästrot, men när vi har gett upp och söker en väg ut ur lunden händer det. Framför oss står hela beståndet, kanske 60-70 fullt utslagna guckuskor i all sin prakt på några få kvadratmetrar!
http://www.larsfoto.se/en/news/oland?lang=en
Folkeslunda, fra en blogger:
Jag tror att varje människa mår bäst i sin hembygd, man måste inte nödvändigtvis bo där, men man måste ha en plats på jorden där man har sin trygghet och sin kärlek, för mig är det östra Öland, just de här trakterna. Jag kan åka dit rent fysiskt, eller tänka mig dit : den gamla klövsadelkyrkan i Långlöt, skogen, fornborgen, sjömarkerna med sina klongestenar och bronsåldersrösen, guckuskon om våren, vipornas klagan och vindens sus. Jag vandrar till guckoskon genom högt gräs, inne under de grönskande trädkronorna ångar det av fukt, det är 25 grader varmt, solen skiner men når inte genom lövverket, stigen är hal och slipprig, plötsligt ett helt fång med guckusko bakom en inhägnad som hembygdsföreningen satt upp - ett litet mirakel här inne i det ångande skummet, och kul är att veta att det inte är så många som känner till det, det är en hemlis.VÄRLDENS ROLIGASTE : Detta är enligt Daily Telegraph världens roligaste historia, den är körd i dator, tusentals har tillfrågats, den är helt enkelt roligast av allt; de som är elaka säger att det hänt i Tyskland :
 

kilde:
http://kurtlundgren.webblogg.se/2005/september/jag-pinkade-pa-publicistklubbens-grundare.html


 Ismantorps borg:


Følg stien litt mot Odins flisor fra borgen.
'

Fra en blogger:

Blog 88-174/Med Seagull 6x6 på Öland och en dag i bara kalsingarna...
Förutom de vanliga Ölandsturerna under våren-försommaren brukar vi göra en orchidéresa med mina svärföräldrar. Vi åker till ett hemligt ställe i Mittlandskogen där Guckuskon växer samt till Ismantorps borg, vilket är ett fantastiskt fint ställe om man vill se många olika orchidéarter på samma plats. I år hittade vi 11 olika vilket är rekord för oss: Svärdsyssla, Johannesnycklar, Sankte Pers Nycklar, Jungfru Marie Nycklar, Göknycklar, Tvåblad, Brudsporre, Nattviol, Flugblomster, Krutbrännare och Nästrot. Jag tog inga bilder på någon av dom, utan riktade min kinesiska Seagull TLR-kamera (en tvåögd spegelreflex för 6x6-formatet) åt annat håll...
http://www.fotosidan.se/blogs/graal-blog/blog-88-174-med-seagull-6x6.htm
Fra en blogger:
Guckusko vokser like ved Ismanstorp i retning mot Odins flisor
http://www.tomelius.se/deckare/martdjavulenshand.html
 
..