Flora-caching Aust-Agder 2012

botanikk.no.jpg

ABF.jpgNBF.jpg

 

Bli med som floravokter!

·         Ta vare på biologisk mangfold.

·         Oppsøke rødlisteplanter (planter som er sårbare).

·         Bli med å lete etter sjeldne planter

·         Ta med familie og venner på tur

·         Melde i fra hvordan tilstanden er.

·         Fint dersom du har GPS-koordinater

·         NB! Disse plantene må ikke plukkes!

·         Vi ser gjerne at du bruker http://artsobservasjoner.no/vekster/ og merker funnet med ”floravokter”.

·         Eller send meldingen inn, helst med bilde til e-post: floracaching@botanikk.no

 

Fire elementer er helt nødvendig å få med når man står på voksestedet:

· ARTEN - hvor mange individer og gjerne over hvor stort område den vokser

· RIKTIG STEDFESTING (UTM) – koordinater med GPS (evt vha nøyaktig kartfesting)

· ØKOLOGI – om planten/plantene vokser i skog, på myr, på fjell eller lignende

· MILJØPÅVIRKNING/TRUSSEL – om det er fare for gjengroing, om det er byggeplaner på stedet eller lignende

 

 

Klikk på det plantenavnet dersom du vil vite mer om. Dersom du finner disse plantene andre steder, så meld i fra!

JULI

Stavklokke

·         Gjerstad kommune

Campanula cervicaria

Stavklokke

 

Blomstrer første delen av juli

DSC_0297.JPG

NT

 

 

 


Solblom

·         Gjerstad kommune

·         Valle kommune

·         Bygland kommune

Arnica montana

solblom

arnica_montana_Stein_Hakon_Lygre01.jpgVU

 


Dvergyylden

·         Arendal kommune

·         Grimstad kommune

Centaurium pulchellum

Dverggylden

 

Blomstrer i juli

dverggylden.jpg

VU

 


Tusengylden

·         Grimstad kommune

Centaurium littorale

tusengylden

 

Blomstrer i juli

133.JPG

EN


 

Stivt havfruegras

·         Arendal kommune

·         Lillesand kommune

·         Risør kommune

Najas marina

stivt havfruegras

 

Blader kommer seint i juli

 

havfruegras.jpg

EN


 

Jordbærkløver

·         Arendal kommune

Trifolium fragiferum

jordbærkløver

 

Jordebæret” kommer seint i juli

DSC00295.JPG

EN


Strandrødtopp

·         Grimstad kommune

·         Arendal kommune

Odontites vernus ssp. litoralis

strandrødtopp

 

Blomstrer i siste del av juli

092.JPG

VU


Snau vaniljerot

·         Froland kommune

·         Arendal kommune

Monotropa hypopitys ssp.

hypophegea

snau vaniljerot

 

Blomstrer i siste del av juli

monotropa_hypopitys_Svein_Hjelmeset01.jpg

NT

 


MAI  -  2013

 

 

Vårvikke - Kommer i 2013

·         Grimstad kommune

Vicia lathyroides

vårvikke

EN

 


Vårsalat - Kommer i 2013

·         Arendal kommune

Valerianella locusta

vårsalat

VU


SøstermarihandKommer i 2013

·         Tvedestrand kommune

·         Valle kommune

·         Bygland kommune

·         Bykle kommune

Dactylorhiza sambucina

søstermarihand

 

Blomstring i mai, ofte fra 1. mai.

søstermarihand.jpg

VU


Narrmarihand - Kommer i 2013

·         Grimstad kommune

·         Lillesand kommune

Anacamptis morio

Narrmarihand

 

Blomstring  i mai, best rundt 15. mai.

DSC01262.JPGNT

 

 

 

JUNI

Hvit skogfrue - Kommer i 2013

·         Froland kommune

·         Lillesand kommune

Cephalanthera longifolia

hvit skogfrue

 

Blomstrer i juni

DSC01331.JPG

NT


Fuglereir - Kommer i 2013

·         Arendal kommune

Neottia nidus-avis

fuglereir

 

Blomstrer i juni

DSC01386.JPG

NT


 


Nikkesmelle

·         Arendal kommune

Silene nutans

nikkesmelle

 

Blomstrer i juli

silene_nutans_Norman_Hagen01.jpg

NT

 


 

Bendelløk - Kommer i 2013

 

·         Lillesand kommune

Allium scorodoprasum ssp. scorodoprasum

bendelløk

NT