Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Snau vaniljerot, Monotropa hypopitys ssp. hypophegea 
Rødliste: NT (nær truet)

 
 
 

 

Blomstrer seint i juli i skyggefulle barskoger. 
Kommune:
Koordinater Finner