Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Solblom, Arnica montana
Rødliste: VU (sårbar)

 
 
 

 

Blomstrer i juli. Blomstringen kan begynne i siste uka i juni.  

Gjerstad kommune

Funnene kan være gamle og de kan være vanskelig å finne.
Koordinater: MGRS - UTM84 Finner
1.  32VNL0236325819 Ukjent
2.  32VNL0142227577 Ukjent
3.  32VNL0172227507 Ukjent
4.  32VML9953727433 Ukjent
.


Valle kommune

Koordinater: MGRS - UTM84 Finner
1.  
2.  
3
4.  
.


Froland kommune

Koordinater: MGRS - UTM84 Finner
1.  
2.  
3
4.  
.


Bygland kommune

Koordinater: MGRS - UTM84 Finner
1.  
2.  
3
4.  
.