Epost: floracaching@botanikk.no

Fylke: Aust-Agder
Plante: Stavklokke, Campanula cervicaria 
Rødliste: NT (nær truet)

 
 
 

 

Blomstrer i juli. Blomstringen kan begynne i siste uka i juni.  

Gjerstad kommune:


Bru går over Gjerstadvannet ved Haugeto, der er gratis parkeringsplass og badeplass/rasteplass.
Koordinater: MGRS - UTM84
1: 32VNL0548023424
Flere planter langs veien
1. juli 2011: Trond Baugen
2: 32VNL0284825069
Flere planter langs veien
20. juni 2012: Trond Baugen
3: 32VNL0211125701 Ukjent
4: 32VNL0596421474 Ukjent