Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Tusengylden, Centaurium littorale
Rødliste: EN  (sterkt truet)

 
 
 

 

Blomstrer i juli ved sjøen, ofte på gressletter. 
Kommune:
Koordinater Finner