Fylke: Aust-Agder
Plante: Hvit skogfrue, Cephalanthera longifolia 
Rødliste: NT (nær truet)

 
 
 

 

Blomstrer fra siste uka i mai til midten av juni. 
Kommune:
Koordinater: MGRS - UTM84 Finner