Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Stivt havfruegras, Najas marina 
Rødliste: EN (sterkt truet)

 
 
 

 

Bladene kommer i juli. Vannplante som vokser ofte ved takrør i brakkvann. Vokser ofte helt opp i vannskorpa. Best å observere denne planten i august og september. Bør bruke båt/kano/kajakk. 
Kommune:
Koordinater Finner