Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Nikkesmelle, Silene nutans 
Rødliste: NT (nær truet)

 
 
 

 

Blomstrer i juni. Den kan begynne blomstring i slutten av mai ved kysten. 
Kommune:
Koordinater: MGRS - UTM84 Finner