Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Sogn og Fjordane fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Sogn og Fjordane fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:
Fylkesblomst:
Revebjelle
"Fylkestinget har i møte 06.06.1989 vedteke at revebjølle skal vere fylkesblom i Sogn og Fjordane".

InnholdSteder og områder:
.
Botaniske steder i Sogn og Fjordane Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no


Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.

Breistølen-Finse (botaniske fjellperler)


Verneområder:
Svanøy, natureservat

Jotunheimen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalparkPlantefunn:
Stormarihand, Dactylorhiza praetermissa 

Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater

Svanøy

øy sør for Florø, Flora kommune, Sogn og Fjordane; ca. 10 km2. Navn etter erkebiskop Hans Svane, som eide gården Svanøy fra 1662. Kjent for sin rike flora og fauna.