Botaniske fjellperler
I NORGE
  E-post  Trond Baugen
Botanisk hovedside
Botanikk-nett
Nasjonalparker
 

Innhold

 


Breistølen-Finse (Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud) Her fies kalkholdig fyllitt med rik flora.

Bykle i Aust-Agder En del av breggrunnen brstår av fyllitt, og her vokser rik flora!

Dovrefjell (Sør-Trøndelag) Dovrefjell er kjent for sin rike flora!

Finse og Hallingsskarvet
Kilde: http://www.etojm.com/dir/skarveheimen.html
Fjellområdet som ligger nord for Finse / Hardangerjøkulen og syd for Valdres / Filefjell fikk navnet Skarveheimen først i 1995, bl.a. etter at det flere forslag ble vurdert. Vi har valgt å også ta med Finse / Hardangerjøkulen til dette området og lage skille langs riksvei 7 som etter vår mening utgjør et naturlig skille.
For å lese litt mer generelt om området velge områdeinfo. fra menyen. Ellers byr disse sidene på en beskrivelse av de fleste fotturene i området. Disse rutebeskrivelsene nås direkte fra oversiktskartet eller fra turbeskrivelsesmenyen.


Ormtjernkampen (Oppland) Her vokser noen sjeldenheter!

Hardangervidda (Hordaland,Telemark og Buskerud) Beskrivelse av de beste botaniske områdene

Haukliseter i Telemark Fordi vann fra fyllitten siger utover fjellsiden mot Haukeliseter og gjør forholdene gode for kravfulle planter, vil der ikke være noen skarp grense for floraen mellom grunnfjellområdet og fyllitten. 

Sirdal i Vest-Agder
Kilde: http://www.sirdalsnett.com/index.php?page=sirdal&art=21
Flere av fjellplantene har sin sørgrense i Sirdal

Tafjordfjellene i Møre og Romsdal

Trollheimen(Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) Her finnes flere botaniske perler

Vormedalsheia i Ryfylkeheiene(Rogaland)

Sloaros i Bykle kommune Sloaros ligger 5 timers gang fra Hovden mot nordvest. Her er 185 planter registrert, flere sjeldne.

 
 

  

Botaniske fjellperler som ennå ikke er beskrevet her.

Gausdal Vestfjell
Gutulia i Hedmark
Grøvudal i Møre og Romsdal
Hardangervidda
Junkerdalen i Nordland
Rago i Nordland
Svartisen i Nordland

VORMEDALSHEIA, PERLEN I RYFYLKEHEIENE (Rogaland)

(Kilde: Den Norske Turistforrening)

 Terrenget mellom den indre del av Jøsenfjorden og Øvre Tysdal
 østover mot Grasdalen-Øvredalen-Stølsdalen blir gjerne
 Vormedals- og Funningslandsheiene. Det hører til de vakreste partier
 i Ryfylkeheiene. Over små avstander er alle typiske bergartsgrupper i
 Ryfylkeheiene representert, og der er bergarter spesielle for området.
 Variasjonen i bergartene og deres næringsinnhold gir grunnlaget for
 et rikt plante- og dyreliv. Ved Skardhei og Storhei er floraen særlig
 rik, og der er mange sjeldne planter, f.eks. norsk malurt, fjellnøkkel-
 blomst, snømure, skredarve, bergstarr, bergveronika, brudespore og
 rundbelg. En rekke arter har her sin sørgrense i Norge. Bergjunker
 fins noen steder ved Grånibba og Brendeknutene. Denne og norsk
malurt har trolig samme innvandringshistorie.
 Melandsånå er en del av Vormovassdraget og er varig vernet.


PLANTELIVET på RUTEN BREISTØLEN-FINSE

(Kilde: DNT "Til fots i fjellet")

I bekkeliene opp fra Breistølen vokser fargerike blomster, spesielt er
de blå fjellveronikaer og de gule fjellfioler iøynefallende. På ruten
sørover forbi Bjordalsbu er vegetasjonen meget sparsom. Bortsett
fra snødekket tidlig på sommeren er fargen grå, her heter det også
Gråhyrnane Lenger vest i Fødalen blir det frodigere Fjellsidene blir
grønne delvis dekket av den lille krypende veksten med små runde
blad, fjellmo eller musøre, den minste av våre vedaktige planter, vik-
tig næring for sau og rein. Vi finner også kråkefot og tuer med stiv-
starr og rypestarr. Men jordsmonnet er sparsomt og næringsfattig
Tar vi en ekstra dag på Iungsdalshytta vil vi finne en langt mer
variert flora vestover i Iungsdalen Her ser vi mye grå, litt blank og
ruglet skifer, den kalkholdige fyllitten, som gir rik næring. Derfor fin-
ner vi reinrose og mange andre fjellplanter: rødsildre med hengende
klokker, den blå fjellveronika, gule flekkmurer, hvite fjellarver og ro-
sa puter med fjellsmelle. Her vokser også den mer sjeldne brunfiolet-
te blindurten, som er vanskelig å oppdage. Inne ved Volavatn overtar
sure bergarter, og vegetasjonen blir sparsom.

Følger vi elva tilbake vil vi oppleve et rikt fugleliv, både strand-
snipe og fossekall, og kanskje ser vi dvergfalken Oppunder Iungs-
dalsnuten vokser den flotte bergfruen eller fjelldronningen på fuktige
svaberg.

Iungsdalen
Neste dag tar vi fra Iungsdalen opp i Grevskar med fint utsyn ut-
over Flyane, Reineskarvet, Hallingskarvet og Blåbergi.  Her vokser
den vakre issoleien Nede ved Flyvatn er det frodig. Elva fører kalk
og næring fra kambrosiluren, derfor er her et uvanlig rikt fugleliv. Vi
nærmer oss Blåbergi og finner reinrose, i nordhellingene vokser
blindurt og polarvier. Snart er vi oppe i Flishovd og ser ut mot Stran-
davatnet og Hallingskarvet. I liene ned mot vannet er det reinrose,
og vi finner mye av den gule gullmyrklegg, ingen vanlig plante. Her
er også fjellsmelle og den rødfiolette fjellnøkleblom, som blomstrer
straks snøen er gått Kanskje finner vi to små og sjeldne planter,
lodnebergknapp og alperublom. Den røde bergknappen har her sin
sørligste utbredelse.

Inne ved Sveingardsbotn er det kalkholdig grunn helt ned mot van-
net, her vokser flere orkideer, den røde velduftende og kravfulle bru-
desporen er mest synlig. I de bratte skråningene opp fra sørenden av
vannet, hvor kalkrikt vann renner i kløftene, er det variert og rik flora,
fra liljekonvall og dvergmispel til bergveronika, rødsildre og snøbak-
kestjerne. På tørre bakker trives reinrosen, og her vokser tuesildre,
øyentrøst, flekkmure og snøsøte, den blå blomsten som lukker seg
så snart temperaturen faller under ti grader.

Finse-Geiterygghytta-Aurlandsdalen
Vi tar inn til Geiterygghytta utgangspunkt for tur ned gjennom
Stemberdalen og Aurlandsdalen med rik og variert flora. I motsatt
retning går turen opp dalen mot Omnsvatnet, og forbi St. Pål og ned
til Finse, hvor floraen er uvanlig rik Der er funnet mer enn 400 for-
skjellige planter.