Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Jotunheimen nasjonalpark
Fylke: Oppland, Sogn og Fjordane
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Oppland, Sogn og Fjordane
Oppretta: 1980
Areal: 1151 km2

Døypt av Aasmund Olavsson Vinje og ridd av Peer Gynt. Dette mektige området med det ville landskapet og dei høgaste fjella i Nord-Europa har inspirert nordmenn i fleire tusen år. Frå steinaldermenneske til dagens fjellvandrarar.


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Høgderekord for norske planter

Jotunheimen held høgderekorden for mange av fjellplantene våre. Høgast av alle blomsterplantene går issoleia. På Glittertind kan du finne henne på ca. 2 370 m o.h. berre 100 m under toppen. Raudsildra og rosenrota går opp til ca. 2 300 m o.h.

Berggrunnen i nasjonalparken er mange stader kalkrik, og dette er ein viktig grunn til det rike plantelivet i Jotunheimen. Her veks fleire kravfulle, kalkkrevjande planter, m.a. reinrosa.

 Somme av planteartane finst berre i spreidde fjellområde rundt den nordlege delen av Atlanterhavet, f.eks. fjellskrinneblom, lodnebergknapp og fjelltjæreblom. 

Dette har undra botanikarane. Desse artane kan ha overlevd den siste istida på isolerte, isfrie område ved kysten eller på fjelltoppar som stakk opp over isbreen.