Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
.
Botanikk-nett
Oppland fylkes botanikk
Den virituella floraen
 

Norsk botanisk forrening  NBF

Botanisk hovedside
Fylkesoversikt
 
Botanisk informasjon fra Oppland fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett.

 Fylkesblomst:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster
Fylkesblomst:
Mogop
Det opprinnelige forslaget på fylkesblomst for Oppland var issoleie. Fylkesmannen meldte tilbake at Oppland allerede hadde tatt i bruk mogop som symbol i sitt fylkesvåpen og mente at det var uheldig om det nå ble fattet et annet vedtak. NBF hadde ingen innvendinger til dette forslaget. Fylkesmannen sluttet seg med stor glede til forslaget om mogop som fylkesblomst for Oppland.

Innhold

Steder og områder:
.
Botaniske steder i Oppland Finn botanisk informasjon om lokale steder i Norge.
Kilde: botanikk.no
..

Plantefunnregistrering i Norge Hvor skal du registrere planter som du finner? Her finne du adresser og e-post lister.


.


Verneområder:
Fokstumyra
Jotunheimen nasjonalpark
Ormtjernkampen
Rondane nasjonalpark
Dovrefjell nasjonalparkPlantefunn:

..
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.
..

Verneområder:
Naturreservater

Fokstumyra

 

ca. 10 km lang myrstrekning på Dovrefjell, Dovre kommune, Oppland. Kjent for sin ualminnelig rike fugle- og planteverden; fredet siden 1923, vår første nasjonalpark. Fokstua fjellstue og jernbanestasjon (952 m o.h.).