Botanikk.no
post@botanikk.no
Norges orkidéer.
Botanikk-nett
 Hvilken nattfiol?

Ville orkidéer i Norden

Oversikt over spesielle botaniske steder
 
 

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
I Norge har vi to arter nattfioler: Grov nattfiol og nattfiol, men sistnevnte har to underarter; vanlig nattfiol og skognattfiol som er lite kjent.

Grov nattfiol,  Platanthera chloranta

I blomsten på grov nattfiol, spriker støvknappene fra hverandre, og blomsten er grovere og har et grønnskjær i hvitfargen.


 

Nattfiol,  Platanthera bifolia

 

 
 
 

 

Vanlig nattfiol,  Platanthera bifolia ssp. bifolia
Vanlig nattfiol skilles fra grov nattfiol ved at støvknappene står parallellt siden av hverandre.

Vanlig nattfiol er 15 - 30 cm høy, sporen er 1,5 - 2,3 cm lang og leppen er 7 - 10 mm på blomstene nederst på akset.


Skognattfiol, Platanthera bifolia ssp. latiflora 
Vanlig nattfiol skilles fra grov nattfiol ved at støvknappene står parallellt siden av hverandre.

Skognattfiol er 25 - 60 cm høy, sporen er 2,5 - 4,1 cm og leppen er 12 - 14 mm på blomstene nederst på akset.

  • lang spore
  • høy blomst
Sporen på skognattfiolen er ofte på rundt 4 cm. Den er lite kjent og registrert i Norge, men den finnes mange steder. Den nevnes ikke i Lids flora, 7. utgave 2005.


Kilder: