Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Froland kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Kommuneblomst:
Perleevigblomst, Anaphalis margaritacea 
Froland kommune 
Froland kommune ligger like innenfor Sørlandets "bløde stribe" bare 10 minutters kjøring fra Arendal sentrum. Froland kommune er en jord- og skogbrukskommune med 4500 innbyggere. Kommunens administrasjon holder til i Osedalen sammen med de fleste handels- og servicebedriftene i kommunen 

Innhold

Plantefunn:
Storkonvall, Polygonatum multiflorum

Villtulipan, Tulipa silvestris

Steder og områder:
Urdalen naturreservat Rikt område med edelløvskog

Verneområder: Naturreservater
  • Solbergheia naturreservat
  • Blesehelleren naturreservat
  • Storemyr naturreservat
  • Urdalen naturreservat
  • Eikåsen naturreservat
  • Jomåsknutene naturreservat-NY
  • Haugsjåknipen naturreservat-NY
Des-2002: Jomåsknutene er fredet

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
.
Naturreservater
.

Solbergheia naturreservat

ML 690023
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog 
Vernet dato : 09.07.93 
Areal : 8100 dekar 
Kommuner : Åmli, Froland

Blesehelleren naturreservat

MK 747858
Vernekategori : Naturreservat, barskog 
Naturverdi : Barskog 
Vernet dato : 28.06.84 
Areal : 120 dekar 
Kommune: Froland 

Storemyr naturreservat

ML 611018
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 155 dekar 
Kommune: Froland 

Urdalen naturreservat

MK 837889
Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Alm-lindeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 18 dekar 
Kommune: Froland 

Eikåsen naturreservat

MK 827871
Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Eikeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 34 dekar 
Kommune: Froland 

Jomåsknutene naturreservat

[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 
Kommune: Froland 

Haugsjåknipen naturreservat

[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 
Kommune: Tvedestrand, Froland


 

Interessante plantefunn


Storkonvall, Polygonatum multiflorum
vokser i en grøft ved veien nedenfor Lyngroth.  Ca. 10 eks. Den finnes også på Tromøya. Dette er en spennende plante som er sjelden.

Villtulipan, Tulipa silvestris, er kjent fra flere kystnære områder på Sørlandet. En skutehistoriker fortalte til Agderposten engang at norske skuter drog ned til Svartehavsområdet med forsyninger under Krimkrigen. Skutene tok med seg ballastjord tilbake. Denne jorda inneholdt løk av villtulipanen. Fagpersoner er imidlertidig ikke enige hvordan villtulipanen kom til Norge.
Ved veikanten litt sy for Osedalen vokser 3 villtulipaner.

Se egen side om Villulipanen av Per Arvid Åsen