Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Gjerstad kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Gjerstad kommune 
Gjerstad kommune ligger inn i landet fra Risør ved grensen til Telemark. Størsteparten av bebyggelsen ligger rundt Gjerstad-vassdraget. Tettbebyggelser er administrasjonssenteret Gjerstad samt Fiane og Sunde. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca 2.500 personer. Kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. 
 

Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med.

Kommuneblomst:
Rogn, Sorbus aucuparia
Innhold
Plantefunn:

Rød skogfrue Cephalanthera rubra, funnet i Gjerstad, Aust-Agder
Steder og områder:

.

Direktoratet for naturforvaltnimg: Verneonråder i Gjerstad

Verneområde og Verneform

Fjosbumyra   (VV00000436) Naturreservat: Blåtopp-fukteng
Lunde   (VV00001091) Naturreservat: Gråor-askeskog og alm-lindeskog
Materialen   (VV00000748) Naturreservat: Artsrik barlind- og kristtornlokalitet
Navassfjell   (VV00002387) Naturreservat: Urørt skogområde
Solhomfjell   (VV00000333) Naturreservat: Barskogområde
Tranmyra   (VV00001092) Naturreservat: Jordvassmyr
.
Verneområder: Naturreservater
  • Fjosbumyra naturreservat
  • Lunde naturreservat
  • Materialen naturreservat
  • Navatn naturreservat
  • Solhomfjell naturreservat
  • Tranmyra  naturreservat

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
.
Naturreservater

Lunde naturreservat

Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Gråor-askeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 39 dekar 
Kommune: Gjerstad 

Tranmyra  naturreservat

NL 059682
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 83 dekar 
Kommune: Gjerstad 

Materialen naturreservat

ML 938355
Vernekategori : Naturreservat, barlind / kristtorn 
Naturverdi : Barlind 
Vernet dato : 21.06.96 
Areal : 151 dekar 
Kommune: Gjerstad 

Fjosbumyra naturreservat

ML 937360
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 132 dekar 
Kommune: Gjerstad 

Solhomfjell naturreservat

ML 893353
Vernekategori : Naturreservat, barskog Naturverdi : Barskog Vernet dato : 09.07.93 Areal : 11500 dekar Kommune(r) : Gjerstad 

Navatn naturreservat

ML 914372
Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Alm-lindeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 162 dekar 
Kommune: Gjerstad 
.