Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Botanikk-nett er flyttet til:
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
http://www.botanikk.no/