Botanikk.no
E-mail .
Botanikk-nett

Agder bota
niske forening

 Rød skogfrue Cephalanthera rubra, funnet i Gjerstad, Aust-Agder


Kommune: Gjerstad
Fylke: Aust Agder


Den virituella floraen
 

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF


Foto: Anita A. Mechlenborg   

Agder botaniske forening fant rød skogfrue i Gjerstad, sønadg 24. juni 2007, etter flere års søk.
I 1951 fant to botanikere, Jon Kaasa og Finn Wischmann, orkideen Rød skogfrue, Cephalanthera rubra i Gjerstad I Aust-Agder. Siden den gangen, har ingen funnet igjen denne orkideen, og mange mente at den var utgått.

Rød skogfrue er en meget sjelden orkide i Norden. I 2005 ble det registrert 25 planter med til sammen 71 planteskudd i Norge. Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en egen handlingsplan for Rød skogfrue, og denne sjeldne orkideen har fått bevilget 1,8 mill. kr fram til 2010. Rød skogfrue er selvfølgelig totalfredet i Norge. - I Arendalsområdet finnes også en Damfrosk Rana lessonae, som er truet og som har fått bevilget et lignende beløp slik at den kanskje kan overleve.

Etter 3 års forberedelse, arrangerte Agder botaniske forening et søk etter Rød skogfrue i Gjerstad søndag, 24. juni. Flere botanikere med god kjennskap til Rød skogfrue deltok, bl.a. prosjektkoordinator på botanikk i SABIMA, Even W. Hanssen.

Den 89 år gamle Finn Wischmann, som er en av våre mest dyktige botanikere i Norge, hadde forklart tidligere omtrent hvor han hadde funnet Rød skogfrue i 1951. Etter 6 timers leting, fant biolog Jon Tellef Klepsland en blomstrende plante og 5 sterile skudd. Funnstedet var ved Gjerstadvannet ikke langt fra Sundebru. 

Det ble funnet et fertilt skudd med 6 blomster. Rundt det fertile skuddet
var det fire andre sterile skudd. Det ble også funnet et sterilt skudd
fire meter unna i nordvestlig retning. Skuddene representerer
sannsynligvis ei plante, evt. to, men helt sikkert ett genetisk individ.

Vegetasjonen kan beskrives som et sørøstvendt vekselfuktig sig i rik
eikedominert skog. I Feltskiktet vokser arter som liljekonvall, blåknapp
og teiebær. Det passer ikke helt inn i bildet av arten som voksende i
øst-nosk kalkfuruskog, men feltskiktet ligner og det var både furu, gran
og einer i nærheten.
 

Her er en rik flora og 5 andre orkideer ble funnet; breiflangre, rødflangre, flekkmarihand, grov nattfiol og vanlig nattfiol. En sjelden 1 meter høy stavklokke, Campanula cervicaria, ble også funnet. 
Meteorologene hadde meldt sol og fint vær, men vi ble overrasket av striregn i flere timer med tordenbyger. Dette gjorde letingen vanskelig i det bratte terrenget.
Turleder var Trond Baugen (trond@baugen.no).

 


 

Foto: Trond Baugen

Foto: Trond Baugen

Biolog Jon Tellef Klepsland, fra Agder botaniske forening og bl.a. ansatt i Biofokus, fant Rød skogfrue på ekskursjonen vår.

Se også