Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
Floraen i Vegårshei kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Vegårshei kommune 
Vegårshei kommune er en vakker innlandskommune, med cirka 1900 innbyggere. Kommunen ligger sentralt plassert, med fem sørlandsbyer innenfor en avstand av 60 kilometer. Sørlandsbanen går gjennom Vegårshei. 

 Kommuneblomst:
Gul nøkkerose, Nuphar lutea

E-post: Ikke hvit nøkkerose!
Vegårshei kommune har gul nøkkeblomst - Nuphar lutea - som sin kommuneblomst. Vi ber dere derfor rettet dette opp på deres nettsider (Vi hadde hvit nøkkerose på botanikk.no). 

Tidligere kultursjef i Vegårshei kommune Johannes Torstveit, sier han antar feilen ligger langt tilbake i tid - han ba selv om at dette skulle rettes opp hos andre instanser, men feilkilden er åpenbart fortsatt der ut et sted. Det er derfor fint om dere retter dette opp på deres sider nå. 

Mvh Maya Twedt Berli
Ordfører Vegårshei kommune

Innhold
Plantefunn:

Interessante funn

Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater
.

Direktoratet for naturforvaltnimg: Verneonråder i Vegårshei

Verneområde og Verneform

Jåvnesmyrane    Naturreservat: Myr
Stormyrlia    Naturreservat: Gran- og blandingsskog
Våjemyrane    Naturreservat: Myromr. med spes. hydrotopografi
.

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater

Interessante funn:

.
Naturreservater.
Jåvnesmyrane ML8513
Meget interessant myr
Vernekategori : Naturreservat, myr Naturverdi : Myr Vernet dato : 10.10.86 Areal : 165 dekar Kommune(r) : Vegårdshei 

Myrområdet ligger øst for Jåvnesbrua i vestre enden av Vegårvatn, rundt 190 moh.
Området er flatmyr. Fastmatter med tråstarr, vortetorvmose dominerer, men arter som blåtopp, pors, smalsoldogg, kysttorvmose og stivtorvmose er vanlig. 
Myra er en av de mest interessante i Aust-Agder med ca 60 karplanter og 30 torvmoser. I myrvegetasjonen, finnes et stort innslag av østlige og nordlige arter. Strengstarr finnes i store mengder. Den er kanskje den mest sjeldne myrplanta i Aust-Agder. 
Myra er viktig rasteplass for vadefugl og ender.

(Kilde: "Utkast til verneplan for myrar i Aust-Agder fylke" Fylkesmannen i AA.)

  Våjemyrane  Vernekategori : Naturreservat, myr Naturverdi : Myr Vernet dato : 10.10.86 Areal : 292 dekar Kommune(r) : Vegårdshei 

Den varierte vegetasjonen og hydrotopografien på Våjemyrane er det viktigste argumentet for fredning. Her finnes initialstrengmyr, svakt hellende bakkemyr, flat nedbørsmyr, fuktfuruskog og blåtoppfukteng innenfor et lite område. Myra ligger på grensa mot Tvedestrand kommune.

(Kilde: "Utkast til verneplan for myrar i Aust-Agder fylke" Fylkesmannen i AA.)

.