Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Tvedestrand kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Tvedestrand kommune 
 Tvedestrand grenser til Risør i øst og til fylkeshovedstaden Arendal i øst. Tvedestrands nesten 6000 innbyggere har omlag 218 kvadratkilometer å boltre seg på, og kommunen er både rolig og fredelig - og rasende effektiv! Kloke hoder har funnet ut at kommunen omfatter ikke mindre enn 162 øyer og ei kyststripe som er 214 km lang! 

Kommuneblomst:
Murtorskemunn, Cymbalaria muralis


Innhold
Plantefunn:
Interessante funn i Tvedestrand kommune

Et utvalg planter fra Askerøya
Steder og områder:

Verneområder: Naturreservat
  • Gulspettvannet naturreservat
  • Nordskogen naturreservat
  • Haugsjåknipen naturreservat

Direktoratet for naturforvaltning:
Kommunene i Aust-Agder
Kilde:http://natur.dirnat.no/InngangKommune.asp?Fylke=09

Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater


Gulspettvannet naturreservat

[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 
Kommune: Tvedestrand, Risør

Nordskogen naturreservat

på Sandøya
[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 
Kommune: Tvedestrand

Haugsjåknipen naturreservat

[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, barskog
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 
Kommune: Tvedestrand, Froland
.
 
 

Et utvalg planter fra Askerøya

 
NORSK_NAVN

Alm
Bergflette
Blåveis
Iris
Kantkonvall
Krossved
Lind
Løkurt
Marianøkleblom
Rips
Småbergknapp
Stikkelsbær
Storblåfjær
Strandkvann
Strandvortemelk
Tannrot
Teiebær
Trollhegg
Villapal
LATINSK NAVN 

Ulmus glabra
Hedera helix
Anemone Hepatica        (vokser på kalkholdig jord)
Iris Pseudocorus
Polygonatum odoratum
Viburnum Opulus
Tilia cordata
Alliaria officinalis
Primula veris
Ribes rubrum
Sedum annuum
Ribes uva-crispa
Polygala vulgaris
Angelica Archangelica subsp. litoralis
Euphorbia palustris
Dentaria bulbifera
Rubus saxatilis
Frangula alnus
Malus silvestris

Interessante funn i Tvedestrand kommune

Vanlig lerkespore, Corydalis intermedia.

  • Funn: Under Aksenåsen MK4547
Malurt, Artemisia absinthium.
  • Funn:Askerøya
Søstermarihand,  Dactylorchis sambucina
  • vokser på Gjessøya. Dette er den eneste kystnære lokaliteten i Aust-Agder.


.

.