Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Sunndal
Kommune: Sunndal
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Øksendalen, Litledalen og Grødalen

Rik flora i Sunndal

 
Grøvudalen:  Dalbunn med rikmyrer og kratt, rasmarker, kulturmark, viktige artsforekomster, Grønlia, rik fjellvegetasjon i tilgrensende fjell. 

Reppdalen:  Artsforekomster, Kvitådalen 

Geitådalen:  Dalsider, artsforekomster, rik fjellvegetasjon i tilgrensende fjell. 

Grødalen:  Grølia, lokalt edelløvskogpreg. 

Åmotan:  Fossesprutvegetasjon, rik vegetasjon generelt. 

Gjøra:  Varmekjær vegetasjon med edellovskogpreg. 

Litldalen:  Rik suboseanisk vegetasjon, viktige artsforekomster. 

Øksendalen:  Jønnstadnebba, rik suboseanisk fjellvegetasjon, viktig artsforekomst.


 

 

Grøvudalen og Reppdalen

Geitådalen