Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Geitådalen
Kommune: Sunndal
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Næringsrik berggrunn


Kilde: Statens kartverk
 

Rik flora

Geitådalen ligger midt i et kalkrikt område og her finnes en rik flora langs dalen og de tilgrensende fjell. Innen for kalkområdet vokser mange sjeldne planter, bl.a. Grøvudalsvalmue, Papaver radicatum ssp. groevudalense.
Husk at plantene er fredet!

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning ”Naturbase”
Naturbase noen punkter for sjeldne arter i Geitådalen.
 

 

Geologiske forhold


Kilde: NGU

Den blå fargen i midten av bildet med Geitådalen i sentrum inneholder svært gode næringsstoffer for planter. Det er særlig kalkholdige grunn som er attraktiv for krevende planter. Berggrunnen her inneholder (blå farge):

Kalkspat holdig fyllitt

Granat-glimmerskifer : 

bergart med skifrig struktur og sammensatt hovedakelig av tydelige korn av glimmer (muskovitt og/eller biotitt) og kvarts. Plagioklas, granat, amfibol, kalkspat, kyanitt, staurolitt, etc. kan opptre og karakterisere skiferen nærmere, f. eks. 'granat- glimmerskifer'. Skilles fra fyllitt ved at den har grove, lett synlige flak av glimmer. 

Grågrønn kalkspatholdig metagråvakken og tuffitt.