Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
Floraen i Lillesand kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Lillesand kommune 
 Velkommen til Lillesand kommune, en kommune lengst vest i Aust-Agder fylke med vel 8 900 innbyggere. Byen Lillesand ligger sentralt ved E-18, med kort vei til internasjonal flyplass, jernbane og ferge-terminal. I dagens Lillesand finner du et yrende folkeliv med hyggelige butikker i gater og smug, restauranter, barer, museer og kunstutstillinger. Godt bevarte trehusmiljøer og idyllisk skjærgårdsnatur bidrar til Lillesands spesielle sjarm og identitet. 

  Kommuneblomst:
Nyperose, Rosa sp.
Innhold
Plantefunn:
Hvit skogfrue, Cephalanthera longifolia Den største årvisse lokaliteten i Norge finnes på Indre Ulvøya. Per Arvid Åsen ved Agder Naturmuseum besøkte lokaliteten med nær-TV mai 2002.

Interessante funn

Steder og områder:
Indre Ulvøya Dette er en spennende øy med flere spesielle botaniske godbiter.


..

Direktoratet for naturforvaltnimg: Verneonråder i Lillesand

Verneområde og Verneform

Hellesunds-Grønningen   (VV00001685) Naturreservat: Hekkeområde 
Helløyholmen   (VV00001684) Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Indre Ulvøya   (VV00000950) Naturreservat: Barlind og litt kristtorn
Kalvøya - Ytre Tronderøya   (VV00000735) Landskapsvernområde med dyrelivsfredning: Rikt fugleliv
Lyngholmen   (VV00001683) Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Olashei   (VV00000954) Naturreservat: Barskogområde
Risøya   (VV00000609) Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Rosåsmyr og Ospåsmyr   (VV00001151) Naturreservat: Myr
Røyrmyråsen   (VV00001100) Naturreservat: Edellauvskog
Skogerøy-Lyngholmen  (VV00000885) Naturreservat: Hekkeområde
Østre Ertholmen   (VV00000523) Naturreservat: Hekkeområde for sjøfugl
Ådnevik   (VV00000421) Naturreservat: Barlind/kristtorn
..
Verneområder: Olashei  naturreservat
Rosåsmyra og Ospåsmyra naturreservat
Røyrmyråsen naturreservat
Indre Ulvøya naturreservat
Ådnevik naturreservat


Diverse:
 
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.

Verneområder:
Naturreservater

Olashei  naturreservat

MK 627606
Vernekategori :, barskog 
Naturverdi : Barskog 
Vernet dato : 09.07.93 
Areal : 5050 dekar 
Kommune: Lillesand 

Rosåsmyra og Ospåsmyra naturreservat

MK 567565
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 58 dekar 
Kommune: Lillesand 

Røyrmyråsen naturreservat

MK 510479
Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Barlind og edellauvskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 55 dekar 
Kommune: Lillesand 

Indre Ulvøya naturreservat

MK 535425
Vernekategori : Naturreservat, barlind / kristtorn 
Naturverdi : Barlind, kristtorn
Vernet dato : 21.06.96 
Areal : 22 dekar 
Kommune: Lillesand 

Ådnevik naturreservat

MK520452
Vernekategori : Naturreservat, barlind / kristtorn 
Naturverdi : Kristtorn 
Vernet dato : 21.06.96 
Areal : 29 dekar 
Kommuner: Kristiansand (Lillesand) 

Interessante funn:

Indre Ulvøya
Indre Ulvøya ligger like ved Skottvik camping i Aust-Agder fylke, like ved grensen til Kristiansand og Vest-Agder fylke. Øya er frodig med mengder av bergflette, Hedera helix, eller eføy som mange kaller den. Her vokser også:

Barlind , Taxus baccata
Kristtorn , Ilex aquifolium
Hvit skogfrue , Cephalanthera longifolia
Skogmarihand , Dactylorhiza fuschii
Sanikel , Sanicula europaea
Vårmarihand , Orchis mascula


Hvit skogfrue, Cephalanthera longifolia, finnes i en gammel hage på Indre Ulvøya. Den er fredet, og den står på rødlista.

Hvit skogfrue er en høy, elegant orkide som gjerne blir 40 - 50 cm høy. Den trives best på tørr kalkrik grusjord i skog, lunder, løvskogenger, innmark og veikanter. Lokaliteten på Indre Ulvøya er kanskje den største årvisse lokaliteten i hele Norge. 3. juni 2002 fant jeg 74 blomstrende eksemplarer der. I Aust-Agder er den registrert med 3 lokaliteter i Lillesand og med 1 lokalitet i Froland.

Jeg snakket med en eldre mann som hadde vokset opp på Indre Ulvøya. Han fortalte at hvit skogfrue hadde være mer vanlig i hans oppvekst. Nå er bestanden gått sterkt tilbake. Han visste om en lokalitet til på Indre Ulvøya, men han ville ikke fortelle nærmere hvor den var. Denne lokaliteten var mindre og den var blitt ødelagt en del p.g.a. graving.
Videre fortalte han at en hver åpen flekk ble dyrket på Indre Ulvøya da han vokste opp der. Gresset ble slått ved St. Hans tider, og den hvite skogfrua ble med i høyet. Kuene gikk og beitet, og skogfrua gikk ned sammen med gresset.

I dag kan denne viktige lokaliteten være truet p.g.a. økende vegetasjon. Gresset blir ikke slått, og denne gamle eplehagen vokser igjen. I mai 2002 var Per Arvid Åsen ved Agder Naturmuseum med lokal-TV for å filme den hvite skogfrua på Indre Ulvøya. 
Stortveblad, Listera ovta, vokser rikelig i en gammel eplehage på Åkerøya. Voksestedet et fuktig og skyggefullt