Botanikk.no
E-mail:
post@botanikk.no
Aust-Agder fylke
Botanikk-nett
 Floraen i Birkenes kommune
Den virituella floraen

Agder botaniske forening

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Botaniske steder i Norge

Botanisk hovedside
 
Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Send gjerne mail dersom noe annet botanisk stoff bør være med. Kommuneblomst:
liljekonvall, Convallaria majalis
Innhold
..Plantefunn:

..
Steder og områder:

Verneområder: Naturreservater
  • Bjorvatn naturreservat
  • Berse naturreservat
  • Porsmyr naturreservat
  • Dikeelva naturreservat
.

Direktoratet for naturforvaltnimg: Verneonråder i Birkenes

Verneområde og Verneform

Berse    Naturreservat
Bjorvatn    Naturreservat
Dikeelva    Naturreservat
Porsmyr   Naturreservat
Risdalen   Naturreservat
.


..
Diverse:
..
Bruk av kart-koordinater og GPS Registrering av planter gis i kartkoordinater, gjerne i formatet UTM WGS84. Her gis en enkel forklaring på forskjellige faguttrykk.


..
..
Verneområder:
Naturreservater
.
Naturreservater

Bjorvatn naturreservat

Vernekategori : Naturreservat, edellauvskog 
Naturverdi : Alm-lindeskog 
Vernet dato : 09.12.77 
Areal : 63 dekar 
Kommune: Birkenes 

Berse naturreservat

Vernekategori : Naturreservat, våtmark 
Naturverdi : Våtmark
Vernet dato : 07.05.82 
Areal : 380 dekar 
Kommune: Birkenes 

Porsmyr naturreservat

280 moh.
MK 6176
Vernekategori : Naturreservat, myr 
Naturverdi : Myr 
Vernet dato : 10.10.86 
Areal : 165 dekar 
Kommune: Birkenes 

Myra ligger sør for RV 404, ca 4 km sør for Herefoss sentrum. Lyngfuruskog, sumpfuruskog med blåtopp preger området.
Fattig flatmyr som er prga av nedbøren. Høye fastmatter og lave turer dominerer.

Dominerende vegetasjon:

  • Pors
  • Rome
  • Poselyng
  • Glasstorvmose(ellers lite torvmoser)
Spesiell myrtype som er fredet.

Dikeelva naturreservat

[les mer- Agderposten]
Vernekategori : Naturreservat, 
Naturverdi : Barskog
Vernet dato : 13.12.2002
Areal : 750 
Kommuner: Birkenes
.