Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark
Fylke: Nordland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Nordland
Opprettet: 1989
Areal: 2102 km2

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida. Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner. 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 
 

Sjeldne planter og frodige fjelldaler

Den kalkrike berggrunnen gir et rikt planteliv. Her vokser flere sjeldne eller kravfulle planter, bl.a. lapprose. Noen av artene finnes i store mengder – særlig er reinroseheienes størrelse imponerende. 
 

Bredekfossen.

 I Stormdalen er det registrert ca. 250 høgere plantearter, og fjellbjørkeskogen her har en rik undervegetasjon av høge urter med uvanlig høg produksjon. Andre frodige fjelldaler er Tespdalen og Bjellådalen.

Saltfjellet virker som en barriere for flere plante- og dyrearter. I Nordland har grana lenge hatt sin naturlige nordgrense som skogdannende tre i Storlia naturreservat, men spredte enkelttrær over Saltfjellet tyder på at grana nå er i ferd med å krysse fjellet.