Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)


 
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark,  opprettet 2004. 441,4 km² på grensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylker i kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Tilnærmet urørt fjell- og skogområde typisk for regionen.
 

Urørt fjell- og skogområde


Skarvan og Roltdalen nasjonalpark inneholder et tilnærmet urørt fjell- og skogområde typisk for Trøndelag. Området er et av de største inngrepsfrie områdene i regionen, og inneholder en rekke interessante kulturminner, spesielt knyttet til kvernsteindrifta.

 

Roltdalen er den største veiløse skog- og seterdalen i Sør-Trøndelag. Skogen er preget av tidligere bruk. Urskoglignende skogområder finnes likevel noen steder, med stor grov skog og trær på over 200 års alder. 

Skogområdet i selve Roltdalen peker seg ut som det området som i botanisk sammenheng har størst verdi. Men området er også rikt på myr-vegetasjon, 
 
da de klimatiske forholdene i Roltdalen har medført sterk forsumping av landskapet. Til sammen 20 av fugleartene som er observert innenfor området står på de nasjonale rødlistene.