Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Seiland Nasjonalpark
Fylke: Finnmark
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)


 
 Fylke: Finnmark
Opprettet: 2006
Areal: 
Landareal: 306,7 km2
Marint areal: 9,6 km2

Totalt areal: 316,3 km2

Finnmarks nest største øy

Seiland er Finnmarks nest største øy. Øya er en østlig utpost av vårt alpine kystlandskap, med mange topper over 800 moh. De to breene på Seiland, Seilandsjøkelen og Nordmannsøkelen, er landets nordligste, og ingen andre steder i Skandinavia er det dannet bre i så lav høyde over havet. 
 Seiland,  øy i Finnmark SV for Hammerfest, 585 km². Høye fjell og to breer; Seilandsjøkelen og Nordmannsfjordjøkelen. Nefelinforekomster; reinbeite om sommeren. 

Planteliv

De største botaniske verneverdiene finnes i fjellområdene i den sørlige delen av nasjonalparken, der berggrunnen er svært næringsrik. Rundt bunnen av Store Bekkarfjord er fjellene bevokst med grasdominert vegetasjon helt til topps, og framstår som et svært frodig kulturlandskap.