Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Reisa nasjonalpark
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
 

FAKTA:

Fylker: Troms
Opprettet: 1986
Areal: 803 km2
 

I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser og elvegjel preger deler av nasjonalparken som er vernet for å bevare et tilnærmet urørt område. Plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge. 


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 

Fra frodig flommarksskog til fattig fjellhei

Stor variasjon i berggrunn og landskap er med og danner grunnlaget for et mangfold av liv. Både plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge med innslag av flere østlige og nordlige arter. I flomsonen langs elva står løvtrærne tett og danner en rik flommarksskog som frister med både villrips og åkerbær. I vierskogen lenger oppe i dalen er den vakre, blå lappflokken vanlig.