Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Breheimen nasjonalpark
Fylke: Oppland, Sogn og Fjordane
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no)
NASJONALPARKER:
  • Se: Direktoratet for naturforvaltning 
 

FAKTA:

Fylker: Oppland, Sogn og Fjordane
Opprettet: 7. august 2009,
Areal: 1671 km2.

Breheimen nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et fjell- og breområde i Oppland og Sogn og Fjordane fylker; i området kjent som Breheimen. Parken ble opprettet 7. august 2009, for å «ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep.» [1] og den dekker et område på 1671 km2.

Nasjonalparken ligger i kommunene Skjåk, Lom og Luster; og den grenser opp til fem landskapsvernområder og ett naturreservat som ble opprettet samtidig, slik at det samlede verneområdet utgjør 1794 km2: Strynefjellet landskapsvernområde, Mysubytta landskapsvernområde, Høydalen landskapsvernområde, Mørkridsdalen landskapsvernområde og Vigdalen landskapsvernområde, og Høyrokampen naturreservat. I og med disse områdene inngår den nye nasjonalparken i et sammenhengende verneområde som også omfatter Jostedalsbreen nasjonalpark.


Innhold på denne siden:


PLANTELIV:

:
Kilde : Direktoratet for naturforvaltning 

xxxx