Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Børgefjell nasjonalpark
Fylke: Nordland og Nord Trøndelag 
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no) 
 
 
  

 Innhold
Nasjonalparker Direktoratet for naturforvaltning

Børgefjell Kort beskrivelse på denne siden

Wikipedia Webleksikon
.

Børgefjell nasjonalpark

 Børgefjell Vernekategori : Nasjonalpark 
Naturverdi : Dyreliv mv 
Vernet dato : 09.08.63 
Areal : 724000 dekar 
Kommune(r) : Hattfjelldal, Grane 
Børgefjell, fjellparti på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Høyeste topp er Kvigtind (1703 m o.h.). Store Børgefjell i øst, på begge sider av fylkesgrensen, når 1521 m o.h. (Jetnamsklumpen). Vill, nesten uberørt natur, rikt dyreliv og mange fiskevann. 
Nasjonalparken omfatter bl.a. Store Børgefjell og den sørlige del av Børgefjellet. 

Børgefjell nasjonalpark representerer et utpreget ødemarksområde der store deler er høgfjell med mye steinur og lite vegetasjon. Nasjonalparken preges av et stort antall vann og vassdrag. I lavere strøk finnes frodige lier og myrer. Børgefjell er av stor zoologisk interesse. Området byr på et rikt fugleliv og er tilholdssted for flere store rovdyrarter. 
 
 

Direktoratet for naturforvaltning:

PLANTELIV: 

Karrige kår for planter 

Det er registrert omkring 300 plantearter i Børgefjell. Det meste av skogen er bjørk. Bare ved Namsvatnet, I Namskroken og Simskardet er det granskog av betydning. Furua finner du spredt på tørre rabber og på myrene i de lavere områdene. Over skoggrensa, mellom 500 og 600 m.o.h., dominerer heivegetasjonen. Her kan du gå timevis i starr og blåbærhei. I de mange vierkratta er det et yrende liv. Børgefjell har mye myr. Her finner du rome, blåtopp og bjønnskjegg som gjør myrene faste å gå på.