Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Fylke: Nord-Trøndelag

Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Tibake til nasjonalparker (botanikk.no) 
  

Opprettet: 2004
Areal: 1924 km2

Et av Sør-Norges største sammenhengende Villmarksområder

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er en av de største nasjonalparkene i Norge. Landskapet varierer fra mektige skogdaler med innslag av urskog, til høyfjell. Her kan du oppleve mange sårbare plante- og dyrearter i en særpreget og variert natur


Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag. Den grenser opp til Skjækra landskapsvernområde, Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat samt Storfloa naturreservat. Parken tar opp i seg eksisterende Gressåmoen nasjonalpark, som blir et område hvor storviltjakt er forbudt.
Link:
Direktoratet for naturforvaltning

PLANTELIV:

På grensen mellom sør og nord

I nasjonalparken kan du finne både kystplanter og planter som krever innlandsklima. Det er flere rike og spesielle botaniske forekomster innenfor nasjonalparken, for eksempel i Skjækerfjella og ved Raudfjellet i Snåsa. Mange av artene du kan finne i nasjonalparken står på den norske rødlista over sårbare og trua arter.
 

Den første grana

Nasjonalparken ligger i regionen der grana først innvandret til Norge. I daler og lisider er det mye fjellskog med gran, furu og bjørk som er forholdsvis urørt av mennesker i moderne tid.