Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Marsjøfjellet og Innerdalsvatnet
Kommune: Tynset
Fylke: Hedmark
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Verdifulle botaniske lokaliteter i Dovrefjellområdet.

Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Marsjøfjellet


Innenfor den gule ringen ligger Marsjøfjellet, Grønhø, Rundhø og Medhø

Rik flora i Tynset kommune

Tynset: Marsjøfjellet – Grønhø – Knutshø landskapsvernområde Rik fjellflora
Rundhø – Medhø
Partier sør for Innerdalsmagasinet
 
 

 

Området sør for Innerdalsvatnet