Botaniske steder i Norge

Lund Kommune

Rogaland fylke

20. juni 2004 til Rusdal i Lund

6 spreke deltakere møtte opp for å delta på vårens siste

tur på tross av varsel om kraftig regnvær utover dagen.

Vi startet botaniseringen ikledd godt regntøy midt på Rusdalsvatnet.

Mens vi krabbet på alle fire opp en bratt skråning

på veg til fjellets fot, passerte vi store bestander av

skogvikke Vicia sylvatica og store eksemplarer av brunrot

Scrophularia nodosa. Før vi kom frem, ble det observert

svartor Alnus glutinosa, hengeaks Melica nutans,

blårapp Poa glauca, lundrapp Poa nemoralis, fingerstarr

Carex digitata, junkerbregne Polystichum braunii og

taggbregne Polystichum lonchitis. Da vi skuet nedover

den sørvendte lien, så vi foruten hassel Corylus avellana,

ask Fraxinus excelsior, stor lind Tilia cordata og alm

Ulmus glabraMens vi botaniserte høyt oppe langs fjellets

fot, ble det registrert svartburkne Asplenium trichomanes,

olavskjegg Asplenium septentrionale, rødsildre Saxifraga

oppositifolia, grønnburkne Asplenium viride og

bergfrue Saxifraga cotyledon.

På turen ble det også funnet klokkevintergrønn Pyrola

mediaog nikkevintergrønn Orthilia secunda.

Forsøk på å finne falkbregne Polystichum aculeatum,

som tidligere var funnet i området, ble resultatløst.

På grunn av ugunstige værforhold ble ikke botaniseringen

så grundig som ønskelig. Derfor foretok Styrk Lote

en grundigere botanisering da det var blitt bedre vær og

fant da myske Galium odoratum, lundgrønaks Brachypodium

sylvaticum, tannrot Cardamine bulbifera og

skogsvinerot Stachys sylvatica.

Torfinn Reve, Gaute Slaattebræk