Botaniske steder i Norge

Stavenger Kommune

Rogaland fylke

3. juni 2004 til Roaldsøy, Stavanger kommune

Dette var en fellestur sammen med Turistforeningen. Ti

blomsterinteresserte, derav to barn, brukte litt over to

timer på turen rundt øst og nordsiden av Roaldsøy. Meningen

var å botanisere på Bjørnøy også, men den ble

sløyfet i samråd med deltakerne.

Vi startet på den gamle ferjekaien og la ruten om

skolen. I et mørkt holt like sør for skolegården ble det

demonstrasjon av lukter. Ramsløk Allium ursinum i store

mengder dekket skogbunnen, og i utkanten fant vi stankstorkenebb

Geranium robertianum. Øst for skolen begynner

friområdet på øya, der elever plantet furu Pinus

sylvestrisen gang på sekstitallet. Her har den vakre

lundstjerneblomen Stellaria holostea etablert seg med

flere fine lokaliteter. På de solrike skrentene ned mot

Austravigå sto sommervikke Vicia sativa ssp. nigra i

blomst, og midt i en bestand med hårsvever Hieracium

aff. pilosella oppdaget gutten i gruppa en ildsveve H.

flammeum. Hvor er den kommet fra?

Så ruslet vi på nyanlagt vei ned til sjøen på østsiden

av øya. Her vekket en bestand med gåsemure Argentina

anserinabarndomsminner fra tunet hjemme hos en av

deltakerne. Maiblom Chrysosplenium alternifolium, som

vokste tett under en svær selje Salix caprea, var en

kjær kjenning for de fleste. Stien gikk gjennom et gammelt

hestebeite, delvis gjengrodd av bjørnebærkratt, der

vendelroten Valeriana sambucifolia stakk opp med sine

lyslilla hoder, mens firkantperikumen Hypericum maculatum

ennå bare var i knoppstadiet.

På knausene ned mot øyas badeplass, Dollevigå,

passerte vi hele tepper med tepperot Potentilla erecta,

vakkert flankert av blåfjør Polygala vulgaris og kattefot

Antennaria dioica. Strandsmelle Silene uniflora og fjørekoll

Armeria maritima sto i hver sprekk og ved en pytt

viftet hanekam Lychnis flos-cuculi i vinden. En stor bestand

av tveskjeggveronika Veronica chamaedrys lyste

opp innunder en rogn Sorbus aucuparia. Det eneste

snadderfunnet her var en tue med musekløver Trifolium

dubiumi full blomst.
 

 

Så var det matpause. Lederen pekte på kommunens

friluftsbord, men deltakerne foretrakk de tørre knausene

like ved. Sånn skal det være! Der ble det medbrakte inntatt

og plantefunnene repetert. Det ble ikke laget noen fullstendig

kryssliste for området denne kvelden, men heller

fokusert på overtro og myter knyttet til den enkelte plante

og bruken av den i gammel tid.

Så forsvant solen bak havskodde, og vi ruslet tilbake

til bilene.

Inger M. Paulsen