Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Grøttavatnet, Grøttabotn
Kommune: Rauma
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Nåla står på Fleskehøin

Rik flora i Rauma ( Kilde:  Steinar Stueflotten, Planter i Rauma )

  • NØ-skrenten av Fleskehøin ved Grøttavatnet:  Rasmark, fuktig engsnøleie og rik sigvegetasjon. 
  • Sørvendt li i Grøttabotn:  Rasmark med rik eng- og sigvegetasjon. 
  • Rundt Tverrberget:  Flere rike plantesamfunn i området.  På Gluterbenken er det funnet 146 karplanter. 
  • Kvanndalen:  Langs rasmarka i den bratte SØ-hellinga fins artsrike engsamfunn i lavalpin sone.  135 arter påvist. 
  • Rasmark i Juratind Ø for nedre Bakkevatn:  Stor vestvendt raskjegle med artsrike alpine engsamfunn og vierkratt.