Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Eikesdalsvatnet
Kommune: Nesset
Fylke: Møre og Romsdal
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

 

Rik Flora i Nesset


Fjellene vest for midtre del av Eikesdalsvatnet:  Isolerte artsforekomster.
Søndre del av Eikesdalsvatnet:  Lier med edelløvskog, hasselskoger