Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Lesja
Kommune: Lesja
Fylke: Oppland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Rik flora i Lesja

 
  • Strekningen Andbergshøi-Vesl/Storhorrungen:  Variert flora og vegetasjon, serpentinflora. 
  • Grønhø:  Rik fjellflora 
  • Drugshø-Larseggen-Skardkollen:  Rik fjellflora