Botaniske steder i Norge

Bømlo Kommune

Hordaland fylke

3. oktober 2004: beitemarkssopp på Moster

Bømlo er et «hot spot» når det gjelder forekomst av sopp

i ugjødsla beitemark. Slike kulturlandskap er i tilbakegang

og mange sopp som er knyttet til slike lokaliteter står

derfor på den Nasjonale rødlisten. Tretten soppentusiaster

hadde møtt opp til turen og med Asbjørn Knutsen

som lokal kjentmann begynte vi å saumfare beitemarkene

på Grønås for beitemarkssopp. De helt store sjeldenhetene

dukket ikke opp i dag, men en del rødlistearter ble

funnet. Artsliste: bjørkemusserong Tricholoma fulvum,

broket kremle Russula cyanoxantha, brunskrubb Leccinum

scabrum,engvokssopp Hygrocybe pratensis, fiolett

svovelriske Lactarius repraesentaneus, grønn vokssopp

Hygrocybe psittacina, grå vokssopp Hygrocybe

unguinosa,gul potetrøyksopp Scleroderma citrinum, gul

småfingersopp Clavulinopsis corniculata, gul småkøllesopp

Clavulinopsis helvola, gul vokssopp Hygrocybe

chlorophana,hasselriske Lactarius pyrogalus, hasselskrubb

Laccinum pseudoscabrum, honningvokssopp

Hygrocybe reidii, kjeglevokssopp Hygrocybe conica,

lakssopp Laccaria laccata, liten vokssopp Hygrocybe

insipada,lutvokssopp Hygrocybe nitrata, marsipankremle

Russula grata, melrødskivesopp Entoloma prunuloides,

mønjevokssopp Hygrocybe coccinea, okergul grynhatt

Cystoderma amianthinum, pluggsopp Paxillus involutus,

reddiksopp Hebeloma sps., rød fluesopp Amanita

muscaria,rød åmekubbe Cordyceps militaris, rødnende

fluesopp Amanita rubescens, seig vokssopp Hygrocybe

laeta,sinoberkjuke Pycnoporus cinnabarinus,

skarlagenvokssopp Hygrocybe punicea, skjeggriske
 
 

Lactarius torminosus, skjelljordtunge Geoglossum fallax,

skjør vokssopp Hygrocybe ceracea, slimmorkel Leotia

lubrica,spiss fleinsopp Psilocybe semilanceata,

stankkremle Russula foetens, svart trompetsopp Craterellus

cornucopioides,svartkremle Russula nigricans,

svartriske Lactarius necator, teglrød svovelsopp Hypholoma

lateritium,vanlig svovelsopp Hypholoma capnoides,

vrangjordtunge Geoglossum atropurpureum.