Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Folldal
Kommune: Folldal
Fylke: Hedmark
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

 

Rik flora i Folldal

  • Einunndalen:  Elvekanter, myrer og kulturmark, artsforekomster ( og geomorfologi ) 
  • Høgstegia-Marsjøfjellet: Rik kontinental fjellvegetasjon, artsforekomster. 
  • Råtåsjøhø:  Rik kontinental fjellvegetasjon, srtsforekomster. 
  • Dalholen/Kvitdalen-området:  Kontinental dalførevegetasjon, artsforekomster. 
  • Pigghetta-Storhø:  Rik kontinental fjellvegetasjon, artsforekomster. 
  • Grimsa i Folldal:  Elvekantvegetasjon, artsforekomster ( og geomorfologi).