Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Dovre
Kommune: Dovre
Fylke: Oppland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Rik flora i Dovre

 
  • Geitberget-Hjerkinnhø:  Artsforekomster, noe kontinental rik fjellvegetasjon. 
  • Fokstumyra:  Varierte myrer, inkl. rikmyr. 
  • Fokstua:  Nasjonalt/internasjonalt meget viktig artsforekomst. 
  • Fjellene mellom Fokstumyra, Hjerkinn og Grimsdalen:  Rik, noe kontinental fjellvegetasjon, viktige artsforekomster. 
  • Grimsdalen:  Alle typer verdier inkludert unike lavforekomster i norsk sammenheng. 
  • Grønas dalføre, fra Tungmyrin til Skredddalægeret:  Våtmark, rikmyr og høystaudesamfunn. 
  • Einøvlings-området:  Artsforekomster, rik fjellvegetasjon.