Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Strandrødtopp, Odontites vernus ssp. litoralis
Rødliste: VU (sårbar)

 
 
 

 

Blomstrer i siste delen av juli.  Havstrender. Ofte i stort antall. 
Kommune:
Koordinater: MGRS - UTM84 Finner