Epost: floracaching@botanikk.no


Fylke: Aust-Agder
Plante: Bendelløk, Allium scorodoprasum ssp. scorodoprasum 
Rødliste: NT (nær truet)

 
 
 

 

Blomstrer i juli. 
Kommune:
Koordinater: MGRS - UTM84 Finner