Julesanger. [klikk på sangene]

Finn sangen på You tube (Skriv inn teksten)

 


Adventslysene (Så tenner vi et lys i kveld…)

BJELLEKLANG. 2

BUSTEPARTEPINN. 2

 

 

Deilig er den himmel blå. 3

DEILIG ER JORDEN. 3

DET KIMER NÅ TIL JULEFEST. 4

DET LYSER I STILLE GRENDER. 4

DESEMBER Mel: "Å jul med din glede" 4

Du grønne, glitrende tre. 4

 

 

Engelen Gabriel 5

EN KRYBBE VAR VUGGEN. 5

En stjerne skinner i natt. 5

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM. 6

 

. 6

GLADE JUL 6

 

. 7

Hei hå, nå er det jul igjen. 7

 

. 7

HEI, TOMTEGUBBER, TA I RING. 7

Her kommer dine arme små. 7

HUTTETU SÅ KALDT DET ER Mel: Tordenskjold. 8

 

. 8

Jeg er så glad hver julekveld. 8

Jeg gikk meg over sjø og land. 9

JEG SYNGER JULEKVAD. 9

Jeg så mamma kysse nissen

Julekveld i fjøset. 10

Julekveld i skogen. 11

Julekveldsvisa. 12

JULENISSE. 13

 

. 13

KIMER I KLOKKER. 13

Kling no klokka. 13

 

. 14

Lang tid tilbake. 14

 

. 14

MARIA GÅR BLANT TORNEKRATT. 14

Marys BoyChild. 15

Musevisa. 15

 

. 21

Nissens Julekveld. 21

 

. 35

NÅ TENNES TUSEN JULELYS. 36

Nå vandrer fra hver en verdens krok. 42

 

. 55

O JUL MED DIN GLEDE. 56

Oh holy night. 61

 

. 64

På låven sitter nissen. 65

 

 

Romjulsdrøm. 68

Rudolf er rød på nesen. 101

 

. 105

Sankta Lucia. 106

Silent night. 122

SNØMANNEN KALLE. 127

Sæle jolekveld! 135

Så går vi rundt om en enerbærbusk. 144

 

. 159

TENN LYS ! 160

 

 

VINTEREVENTYRLAND. 192

Vi tenner våre lykter. 199

 

. 201

White Christmas. 202

 


Adventslysene
av Inger Hagerup

Så tenner vi et lys i kveld
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.

Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.

Så tenner vi tre lys i kveld
for lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
for lengsel, håp og glede.

Vi tenner fire lys i kveld
og lar dem brenne ned
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.

 

                http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/images/advlys1.gif

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/images/advlys2.gif

                   http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/images/advlys3.gif

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvmaria/images/advlys4.jpg

   

 

 


. 206

 BJELLEKLANG

Bjelleklang, bjelleklang
over skog og hei!
Hør på bjellens muntre klang,
når Blakken drar i vei!
Følg oss ut! Følg oss ut
over mo og myr
der hvor veien slynger seg
i skogens eventyr.

Det klinger over veien
en lystig melodi
Som fuglene i heien
så lystig stemmer i
Følg oss ut, følg
Over mo og myr
Der hvor veien svinger seg
i skogens eventyr


BUSTEPARTEPINN

Kom skal du se på kjæresten din
Bustebartepinn, Bustebartepinn
Du titter ut og han titter inn
Bustebartepinn i snøen

Syns du'kke han er sveisen og pen
Bustebartepinn, Bustebartepinn
I morra så kan du gifte deg me'n
Bustebartepinn i snøen

Uvisst å si hvor lenge du har'n
Bustebartepinn, Bustebartepinn
I morra så kommer sola og tar'n
Bustebartepinn i snøen.


Deilig er den himmel blå

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
:/: oss fra jorden opp til seg. :/:
 
Det var midt i julenatt,
hver en stjerne glimtet matt,
da med ett der ble å skue
en så klar på himmelens bue,
:/: som en liten stjernesol. :/:
 
Når den stjerne lys og blid
lot seg se ved midnattstid,
var det varslet i Guds rike
at en konge uten like
:/: skulle fødes på vår jord. :/:
 
( Vise menn fra østerland
dro i verden ut på stand
for den konge å opplede,
for den konge å tilbede,
:/: som var født i samme stund. :/: )
 
( De ham fant i Davids hjem,
de ham fant i Betlehem
uten spir og kongekrone;
der satt kun en fattig kone,
:/: vugget barnet i sitt skjød. :/: )
 
Stjernen ledet vise menn
til den Herre Kristus hen.
Vi har óg en ledestjerne,
og når vi den følger gjerne,
:/: kommer vi til Jesus Krist. :/:
 
Denne stjerne lys og mild,
som kan aldri lede vill,
er hans guddomsord, det klare
som han lot oss åpenbare
:/: for å lyse for vår fot. :/:

 

DEILIG ER JORDEN


Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himmelen
i sjelenes glade pilgrimssang

Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
menneske fryd deg
Oss er en evig Frelser født


DET KIMER NÅ TIL JULEFEST

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å kom nå ned til Davids by,
hvor engler synger under sky;
å, gå dog med på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud.

Kom Jesus, vær vår hyttegjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal ved David-harpens klang
deg takke høyt vår jubelsang!

 

 


DET LYSER I STILLE GRENDER

Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng,
men englane song der ute på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by
den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny.

 

 


DESEMBER
Mel: "Å jul med din glede"

Når dagen er mørkest, så vet vi en sang
vi hilser den alle velkommen,
som barna har ønsket så mang en gang
ti tusende ganger velkommen.

Ref:
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i dansen og neier
og bukker.


Du grønne, glitrende tre

Du grønne, glitrende tre, goddag!
Velkommen du som vi ser så gjerne,
med julelys og med norske flagg
og høyt i toppen den blanke stjerne!
Ja, den må skinne, for den skal minne
ja, den må skinne, for den skal minne
oss om vår Gud, oss om vår Gud.
 
Den første jul i et fremmed land,
sin store stjerne Vårherre tente.
Den skulle vise vår jord at han
den lille Jesus til verden sendte.
I stjerneglansen gikk engledansen,
i stjerneglansen gikk engledansen
om Betlehem, om Betlehem.
 
Om Jesusbarnet fortalte mor
så mang en aften vi satt der hjemme;
vi kan hans bud og hans milde ord,
vi vet at aldri vi dem må glemme.
Når stjernen skinner, om ham oss minner,
når stjernen skinner, om ham oss minner

vårt juletre, vårt juletre!


Engelen Gabriel

 

Engelen Gabriel kom fra himmelen,
kom til Maria i Nasaret.


Refreng: (engelen synger) Maria, Maria du skal bli mor
et barn skal du bære
til Herrens ære.
En sønn skal du få i en seng av strå
og han skal forkynne Guds ord.


(Maria): Skal jeg blir mor, men ånd fra Himmelen,
hvordan og hvordan skal dette skje?

Refreng.

(Engelen) Ånden fra Herren skal komme over deg og du skal bære hans egen sønn.

Refreng.

 

 


EN KRYBBE VAR VUGGEN

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
det lille barn Jesus, på leiet av strå.


Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.


Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himmelen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himmelen hos deg!


En stjerne skinner i natt

 

Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn

Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
nå er guds himmel nær
vår lange vandring er over
stjernen har stanset her

Englene synger høyt i kor
synger om fred på vår jord
verden var aldri helt forlatt
en stjerne skinner i natt

Se himmelen ligger og hviler
på jordens gule strå
vi står rundt krybben og smiler
for vi er fremme nå

Her kan vi drømme om den fred
som vi skal eie en gang.
For dette barn har himmelen med
og jorden fylles med sang.


 

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

Et barn er født i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem
Halleluja, halleluja

En fattig jomfru satt i lønn
og fødte himmelens kongesønn
Halleluja, halleluja

Han lagdes i et krybberom
Guds engler sang med fryd derom
Halleluja, halleluja

Men okse der og asen stod
og så den Gud og Herre god
Halleluja, halleluja

Og Østens vise ofret der
gull, røkelse og myrra skjær
Halleluja, halleluja

Nå all vår nød og sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født
Halleluja, halleluja

I kjød og blod ble han oss lik
og gjør oss til Guds barn med seg
Halleluja, halleluja

Guds kjære barn vi ble på ny
skal holde jul i himmelby
Halleluja, halleluja

På stjernetepper lyseblå
skal glade vi til kirke gå
Halleluja, halleluja

Guds engler der oss lærer bratt
å synge som de sang i natt
Halleluja, halleluja

Da bliver engler vi som de
Guds milde åsyn skal vi se
Halleluja, halleluja

For frelser bold og broder blid
vi synger da til evig tid
Halleluja, halleluja

Lov takk og pris i evighet
den hellige treenighet
Halleluja, halleluja


 

GLADE JUL


Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt,
lønnlig iblant oss de går
lønnlig iblant oss de går

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
den gang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang
evig er englenes sang

Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst!
Fryd deg hver sjel han har frelst!


Hei hå, nå er det jul igjen

 

Julen, julen, julen den er her
med julenek og grønne juletrær
Sneen faller hvit og lett og blinker lunt og lett, kokkett
Bjeller klinger over bygd og by
nå er julefesten her på ny
Sang og spill i moroland, der hører vi vel hjemme

Hei hå, nå er det jul igjen
vi lager jule-gøy og går på ball igjen
Hei hå, bli med å syng min venn
for her er Per og Pål og julemenn
og nisser, troll og spillemenn
Hei tomtegubber, ta i ring
vi koker julegrøt og danser rundt omkring
Hei hå, det er vel ingenting
som kan la vær' å være glad når det er jul!

Jeg gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en gammel mann
Han sa, han så, han spurte så: Hvor hører du vel hjemme?
Jo, jeg hører hjemme i klappeland, i klappeland, i klappeland
Og alle de som klappe kan, de hører hjemme i klappeland

Hei hå, vi er i klappeland 
og de som klappe kan, er hjemme i klappeland
Kom så går vi rundt om en enebær busk tidlig en lørdags morgen

Hei hå, nå er det jul igjen, nå kommer nissen frem i fra sitt skjul igjen
Hei hå, bli med å syng min venn, for her er Per og Pål og julemenn
og nisser, troll og spillemenn
Og HEI! nå er det jul igjen! - nå er det jul, igjen!

Per Asplin


HEI, TOMTEGUBBER, TA I RING

Hei, tomtegubber, ta i ring,
og la oss lystige være.
En liten stund vi lever her
med mye møye og stort besvær.
Hei, tomtegubber, ta i ring,
og la oss lystige være.


Her kommer dine arme små

 

Her kommer dine arme små,

O Jesus, i din stall å gå,

opplys enhver i sjel og sinn

å finne veien til deg inn!

 

 

Vi løper deg med sang imot

og kysser støvet for din fot,

å salig stund, å søte natt

da du ble født, vår sjeleskatt!

 

 

Velkommen fra din himmelsal

til denne verdens tåredal

hvor man deg intet annet bød

enn stall og krybbe, kors og død!

 

 

  Så skal det skje at vi engang

blant alle helgeners frydesang

i himmelens glade paradis

skal prise deg på englevis!

 

 

Her står vi nå i flokk og rad

om deg, vårt skjønne hjerteblad,

akk hjelp, at vi og alle må

i himmelen for din trone stå.


HUTTETU SÅ KALDT DET ER
Mel: Tordenskjold

Huttetu så kaldt det er,
det er skjerf og vottevær.
Rim i busk og rim i trær,
rim i denne visa her.

Neglesprett og frosne tær,
det er røde nesers vær.
Røde neser her og der.
Ligner store tyttebær.

Mamma sier at det er
riktig varme suppers vår.
Men jeg ønsker meg en svær
bolle-iskrem til dessert.


Jeg er så glad hver julekveld

Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født,
da lyste stjernen som en sol
og engler sang så søtt.
 
Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himmelens høye slott
ned til vår arme jord.
 
Nå bor han høyt i himmelrik,
han er Guds egen sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.
 
Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.
 
Da tenner moder alle lys
så ingen krok er mørk,
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.
 
Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min vei
da kommer jeg til Gud.
 
Hun sier at de engler små,
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.
 
Å gid jeg kunne synge så,
da ble nok Jesus glad,
for jeg jo også ble Guds barn
en gang i dåpens bad.
 
Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen
det vet jeg ganske visst.
 
 
 
 
  
 
 
 

Jeg gikk meg over sjø og land

Jeg gikk meg over sjø og land,
da møtte jeg en gammel mann.
Han sa’e så, han spurte så:
«Hvor hører du vel hjemme?»
Jeg hører hjemme i Trampeland,
i Trampeland, i Trampeland.
Alle de som trampe kan,
de hører hjemme i trampeland.

Flere forslag på «liksom-land»: 

 
 
pekeland 

 
 
hinkeland 

 
 
hoppeland 

 
 
klappeland 

 
 
her er det bare å finne på ting helt til dere er leie av denne sangen 

 
 

JEG SYNGER JULEKVAD

Jeg synger julekvad
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang
Han er Frelser min!
Han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg!
Drag meg etter deg!


Jeg så mamma kysse nissen


Jeg så mamma kysse nissen, jeg.
Tenk om pappa hadde kommet inn.
Jeg skulle jukse litt, hadde tenkt å ta en titt
på pakkene i skapet da jeg plutselig hørte skritt.

Og der sto han og kysset mamma'n min.
Etterpå så sa hun: "Du er fin!
Og ingen ser at det er deg."
Men de lurte ikke meg,
jeg så mamma kysse nissen, jeg!

 


Julekveld i fjøset

Tekst: Margrethe Munthe

 

På låvetaket sto det alt to store julenek,
og spurvene de var så glad, at høyt av fryd de skrek.
I stua gikk de store og pyntet juletre,
de små fikk ikke komme dit, de måtte ikke se.

 

Men Jensemann og Janna syntes tiden ble for lang,
så tente de den løkta som på kjøkkenveggen hang,
og Janna fikk sitt forkle så fullt av brød og salt.
Så listet de seg stille ut, der julesneen falt.

 

Fra himlen drysset fin og lett den rene, hvite sne.
Pus sprang og løftet labbene, den ville være med.
Og veien fram til fjøset de fant ved løktens skinn;
så åpnet de den tunge dør og smatt forsiktig inn.

 

De kjente seg så underlig der i det mørke fjøs.
Den store stuten brølte så, tenk, om den slet seg løs!
Og borti alle kroker, der kunne han jo stå,
den vesle fyr med skjegget og med nisselua på.

 

De gikk så stilt bak båsene; der la de litt til hver;
for alle kyrne skulle se at nå var julen her.
Mest fikk nok deres egne; - de hadde begge sin.
Den ene hette Huldra og den andre Lindelin.

 

Og kyrne deres slikket dem med tunga skarp og hård;
for det gjør alle snille kyr til takk for det de får.
De husket nok i sommer, alt salt og brød de fikk,
når Jens og Janna så til dem i hagen, der de gikk.

 

I bingen bort hos kalvene var nylig kommet en,
som supet melk og velling, og var svak i sine ben.
De andre to var større, de gikk og ropte: Mø!
Og Jens og Janna klappet dem og ga dem salt og brød.

 

Og grisene som lå så stilt og sov i halmen nys,
de skyndtet seg da barna ropte "Gysse-gysse-gys"!
De gryntet og de smattet og aldri fikk de nok,
og Jens og Janna klødde dem på ryggen med en stokk.

 

Tilsist så ga de lammene - to søte, hvite små.
De store voksne sauene fikk også smake på.
Og de fikk klapp på pelsen; nå var den vokset bra.
De frøs i høst da Guri klippet ulla deres a'.

 

I hønsehuset satt de pent i rader på sin pinn.
De sov så tyst og stille, der fikk ingen komme inn.
Men hanen kunne visst med det ene øyet se,
at der ble lagt en kake inn som Janna hadde med.

 

"Mjau, mjau!" sa vesle kattepus; den ville gjerne gå.
Så nikket barna pent godnatt og trippet ut på tå.
- Men juletreet hadde fått stasen på imens;
fra kjøkkendøra ropte mor på Janna og på Jens.


 

Julekveld i skogen

Tekst: Astow Ericson
Melodi: Otto Nilsen

 

 

Det var julekveld i skogen
Fjernt fra verdens ståk og larm
lå en rødmalt liten stue
heller fattigslig og arm
Der i stuen, som var dekket
av den hvite julesnø
der lå gamlemor og gumlet
på sitt siste stykke brød

 

 

Gjennom sprukne, frosne ruter
titter julestjerner inn
på de salte juletårer
på den gamles gamle kinn
og ved gruen, der det ulmet
i den siste tyriflis
satt han gamlefar og drømte om
en fordums julegris.

 

 

Bare armod var å spore
på de gamles julebord
All den julemat de eide
var en muggen fleskesvor
Og i taket glødet lampen
som Myklerisk rubin
der den brente deres siste
dråper juleparafin

 

 

Alt som hørtes denne julekveld
av julelyd og låt
var de gamles såre julehulk
samt julesukk og gråt
Over skogen ruget freden
kun en dompapp satt og svor
i et julenek som viste seg
å være fra i fjor

 

 

Da med ett av domme bjellers klang
blir julefreden brutt
De blir dommere og dommere,
men tier så til slutt
Og på stien opp til stuen
høres glade juletrinn
Derpå dunker det på døren,
det er noen som vil inn.

 

 

Men det var nok ikke julenissen,
slik en skulle tro
Der i døren full av juleøl
og julestemning stod:
en person med pels, Amerika-koffert ,
briller og sigar
Samt en juleklump i halsen,
mens han hvisket: Mor og far!

 

 

Det var eldste sønn i huset
og familiens sorte får
han som ingen hadde hørt ifra
fir'ogtyve år.
Men nå stod han der og julesang
en julemelodi
mens han åpnet julekofferten
med julegaver i.

 

 

Det var juletre med julelys
og julegrøt med fett
og de gamle åt og koste seg
og gråt en juleskvett
Og de før omtalte juletårer
silte gang på gang
da de begge to fikk nye
sett med tenner i presang

 

 

Stillhet senket seg i stuen,
brutt av julerap og -stønn
fra de juleglade gamle
og den julesendte sønn
Men da fram på julebordet
sattes juledram og røyk
gjorde gamlemor et hallingkast
så sengehalmen føyk

 

 

Dog mens julenatten senker
seg med trollskap og mystikk
over juleglede, julestas
og juleromantikk
lar vi julesangen slutte,
for de gamles julekveld
ble jo nettopp slik vi ventet:
Det ble jul allikevel!

 


Julekveldsvisa

Alf Prøysen

Nå har vi vaska golvet og vi har børi ved,
og vi har satt opp fuggelband og vi har pynta tre’
Nå sett vi øss å hvile og puste på ei stund,
imens je rugge vogga, så bror din får en blund.

Dra krakken bortåt glaset, så sett vi øss og ser,
og prøver å finne leia der julestjerna er,
den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.

Hun er så snill den stjerna, hu blonke kan du sjå?
- og nå ska je fortælja og du skal høre på.
Den fyrste gong hu skinte så laga hu ei bru
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.

I krubbaein liten gutt så fresk og rein og go,
og mor hass dreiv og stelt’n og far hass stod og lo,
og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få.

Og tel om med tre vise menn - dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ‘hen det bar,
Men stjerna sto og blonkehimmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.

Ja, det var fyrste gongen at julestjerna brann,
men sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hender er stjerna like stor
 - du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.


 


  JULENISSE


(mel. Gubban Noa)

Julenisse, julenisse
du er snill og god.
Når mot jul det lakker
kommer du med pakker.
Julenisse, julenisse
du er snill og god.


KIMER I KLOKKER

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer, I stjerner som englenes øyne kan funkle.
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
æren er Guds i det høye.

Julen er kommet med solverv for hjertene bange.
Jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange.
Kommer fra Gud,
bringer oss gledskapens bud.
Æren er Guds i det høye.

Synger og danser og klapper i Eders små hender.
Menneskebarnene alle til jorderiks ender.
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye.


Kling no klokka

Tekst: Elias Blix

 

 

Kling no klokka,
ring og lokka
ring og lokka frå tusind tårn.
Tona um frelsa
kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born.
Kling no klokka
ring og lokka
ring og lokka frå tusind tårn.

 

 

Englar kveda,
høyr den gleda
høyr den gleda som her er hend.
Ljoset er runne
livet er vunne
livet er vunne ein frelsar send.
Englar kveda
Høyr den gleda
høyr den gleda som her er hend.

 

 

Sjå det dagast
snart det lagast
snart det lagast til høgtid ny.
Då skal oss klokka
leikande lokka
leikande lokka til helg i sky.
Sjå det dagast
snart det lagast
snart det lagast til høgtid ny.


Lang tid tilbake.

 

 

1. Lang tid tilbake hendte det som i Bibelen blir fortalt,

    en gutt ble født i Betlehem, og Jesus ble han kalt. 

   

 

Ref:

    Lytt til englers glade sang, hør hva de har å si !

    Frelse til hvert menneske kom han for å gi.

    Hør basuners klare klang: Kristus  har satt oss fri !

    Frelse til hvert menneske kom han for å gi.

 

 

2. Da Josef og Maria kom var det natt i Betlehem.

    Det fantes intet leierom, ingen plass i noe hjem.

 

 

3. Endelig fant de ledig plass i en stall som var forlatt.

    I krybben la de frelseren den første julenatt.

 

 

Ref:

    Lytt til englers glade sang

 

 

4. Og gjeterne på markene, de fikk se en stjerne klar.

    De hørte kor av himmelsk lyd, som dette bud til dem bar.

 

 

Ref:

    Lytt til englers glade sang

 


MARIA GÅR BLANT TORNEKRATT


Folkevise fra Østerrike
Maria går blant tornekratt
Kyrie eleison
Maria går blant tornekratt
Det er sju år sidan knuppar spratt
Jesus og Maria

Så tung ei bør Maria ber
Kyrie eleison
Den børa ho i kroppen ber
den er for henne hjartekjær
Jesus og Maria

No buska atter rosor ber
Kyrie eleison
Heilt frå Maria vandra her
den buska raude rosor ber
Jesus og Maria


Marys BoyChild 

Long time ago in Bethlehem
So the holy Bible say
Mary's Boy Child, Jesus Christ 
Was Born on Christmas day

Chorous: 
//Listen hear the Angels sing
A new king  born to day
And Man will live for evermore
Because of Christmas day //

While shepherds watched their flock by night
They see a bright new shining star
They hear a Choir sing a song
The music seemed to come from afar

Chorous: 
//Listen hear the Angels sing.....//


When Joseph and his wife, Mary,
Came to Bethlehem that night,
they found no place to bear her child,
Not a single room was in sight.

Chorous: 
//Listen hear the Angels sing.....//

And then they found a little nook
In a stable all forlorn
And in a manger cold and dark
Mary's little boy was born

Chorous: 
//Listen hear the Angels sing.....//


Musevisa

Når nettene blir lange og kulda setter inn så sier vesle musemor til ungeflokken sin:
Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen!
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla

 

2

 
Ja musemor er flittig, hun tar et stykke kull og sverter tak og vegger i sitt lille musehull,
mens barna feier golvet og danser som en vind og soper borti krokene med halen sin.
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.

 

3

 
Omsider kommer kvelden som alle venter på og musefar han trekker fram en støvel uten tå,
den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn, og så putter de en flaskekork i hempa på'n
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla

 

4

 
Og musefaren sier, nå skal vi danne ring, la støvlen stå i midten så går vi rundt omkring
Vi gir hverandre halen som vi kan leie i, og en og to og tre, og så begynner vi!
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.

 

5

 
Og julematen deres, det er ei lita nøtt, og så et stykke dropspapir for dem som liker søtt.
Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå, og den får alle sammen lov å lukte på.
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla

 

6

 
Ja musebestemora er også kommet inn, nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin.
Det æ'kke orntli gyngestol, d'er no' som alle vet, hun sitter der og gynger på en stor potet.
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.

7

 
 


Så hopper de, så danser de, så traller de en stund til musefaren sier: "Det er best vi tar en blund."
Og ungene de legger seg, mens pappa holder vakt, men selv i søvne traller de i hopsatakt:
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla.

8

 
Og bestemora gjesper, og sier slik som så: "D'er morosamt med jula for dessa som er små,
(og) hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen!"
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla
Heisan og Hoppsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla

 

1

 
 Nissens Julekveld

Tekst: Margrethe Munthe

 

Den gamle nissen satt så trist
på låven julekveld.
"De glemmer meg nok nå som sist
og spiser grøten selv.

 

Hvor ble hun gamle Guri a'?
Hun var så snill og bli';
hun alltid julegrøt meg ga,
men nå er det forbi.

 

Jeg passet både fjøs og stall
i mange, mange år,
nå er jeg gammel, klein og skrall,
det er visst best jeg går."

 

Og nissen satt på låven gjemt
og gråt så tåren rant.
Han skjønte nok at han var glemt,
da ingen grøt han fant.

 

Men månens ansikt tittet mildt
igjennom gluggen inn,
og mus og rotter danset vilt
omkring i måneskinn.

 

De pep og spratt og var så gla',
at nissen måtte le,
han lo og tørket tåren a',
- til slutt han danset med.


NÅ TENNES TUSEN JULELYS


Nå tennes tusen julelys
Det stråler rundt vår jord
Og himmelens stjerner blinker ned
Til liten og til stor

Og over land og by i kveld
Går julens glade bud
Om han som fødtes i en stall
Vår Frelser og vår Gud

Du stjerne over Betlehem
Send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud
Er kjærlighet og fred

Til hver et fattig hjerte send
Et lystreif ifra sky
Så finner det den rette vei
Og det blir jul på ny


Nå vandrer fra hver en verdens krok

Tekst: Jonas Dahl
Melodi: Alf Fasmer Dahl

 

 

Nå vandrer fra hver en verdens krok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem, mot Betlehem

 

 

Se barna går foran glad i flokk
så kvinner og menn, så kvinner og menn
Selv skjelvende gamle tar sin stokk
til krybben hen, til krybben hen

 

 

For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred
Guds kirke i Norge ved våg og vang
følg med, følg med, følg med, følg med

 

Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på.


O JUL MED DIN GLEDE


O jul med din glede og barnlige lyst,
vi hilser deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst,
titusende ganger velkommen.
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig,
vi svinger oss i kretsen og neier.

I Østerlands vise, I tre stjernemenn,
vi vet jo hvorhen I skal drage;
for vi vil nå også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
Vi klapper i hendene.....osv.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom, skynd deg å gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hinannen.
Vi klapper i hendene....osv.


Oh holy night

 

Oh holy night, the stars are brightly shining.
It is the night of the dear Saviour's birth.
Long lay the world, in sin and error pining,
’Til He appeared and the soul felt its worth,
A thrill of hope, the weary world rejoices!
For yonder breaks a new and glorious morn.


Fall on your knees,
Oh hear the angel voices!
O night divine, o night when Christ was born.
O night, o holy night, o night divine.


Truly He taught us to love one another.
His law is love and His gospel I peace.
Chains shall He break for the slave is our brother.
And in His name all oppresions shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise me,
Let all within us praise his Holy name.


Christ is the Lord, o praise His name forever,
His power and glory evermore proclaim,
His power and glory evermore proclaim,
Glory procalim.

Av: A.Adam


På låven sitter nissen

http://www.nrk.no/img/124625.jpeg

Tekst: Margrethe Munthe

På låven sitter nissen med sin julegrøt
så god og søt, så god og søt.
Han nikker, og han smiler, og han er så glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
De vil så gjerne ha litt julegodter,
og de danser, danser rundt i ring.

Men nissen, se han truer med sin store skje:
"Nei, bare se og kom av sted,
for julegrøten min den vil jeg ha i fred,
og ingen, ingen vil jeg deke med."
Men rottene de hopper, og de danser,
og de svinser, og de svanser,
og de klorer etter grøten, og de danser,
og de står om nissen tett i ring.

Men nissefar, han er en liten hissigpropp,
og med sin kropp han gjør et hopp.
"Jeg henter katten hvis dere ikke holder opp!
Når katten kommer, skal det nok bli stopp."
Da løper alle rottene så bange,
ja, så bange, ja, så bange,
og de svinser, og de svanser noen gange,
og i en, to, tre så er de vekk.


Romjulsdrøm

Av Alf Prøysen

 

En skulle vøri fire år i romjul’n

og kjint ei jinte som var nesten fem,

og begge skulle kledd seg ut med masker

og kømmi julbokk tel et bæssmorhem.

 

Og klokka skulle vara midt på dagen

og vægen skulle vara lett og gå,

og ælle bikkjer skulle vara inne

og ælle biler skulle bære stå.

 

Og viss en møtte onger etter væga

som lo og sa dom ville vara med,

da sku en hatt en bror i femte klassen

som rødde væg så dom fekk gå i fred.

 

Og bæssmorhuset skulle mæssom såvå

og bak gardina skulle ingen sjå-

før dom fekk stiltre seg på tå i gangen

og feste maska før dom knakke på.

 

Så sku dom klampe inn på tunge hæler

og kvinke julbokkmål: ”Godkvell, godkvell”.

Og djupt i stolen sku a bæssmor svara:

” Så kom det julbokk åt en stakkar lell!”

 

En skulle vøri fire år i romjul’n

da julelysa brente dagen lang-

og væla var et hus med fire vegger,

der saligheta var et bessmorfang.


Rudolf er rød på nesen

 

Det er ofte vi synger
om dyr som vi kjenner
om reven og bamsen
og bamsefars venner
Si meg hvem som kan
Rudolf reinsdyr, kjenner du ham?

Rudolf er rød på nesen
og når det er vind og sno
blir han så kald på nesen
så den lyser som en glo

Reinflokken ertet Rudolf
sa han var et snodig dyr
Hold deg på avstand Rudolf
husk på dette kan ta fyr

Men en vakker julekveld
kom nissefar og sa
Rudolf du er rein for to
for din nese lyser jo

Og fra den dagen Rudolf
julenissesleden drar
Rudolf er rød på nesen
viser vei for nissefar

Johnny Marks / Arne Bendiksen


Sankta Lucia

 

Svart senker natten seg i stall og stuer.
Solen har gått sin vei, skyggene truer
Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys
Sankta Lucia, Sankta Lucia 

Natten er mørk og stum. Med ett det suser
i alle tyste rom som vinger bruser
Se på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia

 

På italiensk:

Sul mare luccica l'astro d'argento
Placida è l'onda, prospero è il vento.(repeat both)
Venite all'agile barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia! (2x)

Con questo zeffiro così soave,
oh! com'è bello star sulla nave!(repeat both)
Su passeggeri, venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia! (2x)

O dolce Napoli, o suol beato,
ove sorridere volle il creato!(repeat both)
Tu sei l'impero dell'armonia!
Santa Lucia, Santa Lucia! (2x)

Or che tardate? Bella è la sera
Spira un'auretta fresca e leggera.(repeat both)
Venite all'agile barchetta mia,
Santa Lucia, Santa Lucia! (2x)

På engelsk:

The silver star shines on the sea,
The waves are calm, the wind is favorable
Come to my quick little boat!
Santa Lucia! Santa Lucia!

With this west wind so gentle,
Oh, how wonderful it is to be at sea!
Come passengers, come away!
Santa Lucia, Santa Lucia!

Oh sweet Naples, oh blessed sun,
where creation wished to smile!
You are the command of harmony!
Santa Lucia! Santa Lucia!

Now why do you delay? The evening is beautiful
A cool and light wind is blowing
Come to my quick little boat!
Santa Lucia!Santa Lucia!


 

Silent night

 

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright,
Round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.
Sleep in heavenly peace.Silent night, holy night,
Son of God, loved pure light,
Radiance beams from Thy Holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus Lord at Thy birth,
Jesus Lord at Thy birth.Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing “Alleluia!”
Christ the Aaviour is born,
Christ the Saviour is born.

Av: Franz Gruber


SNØMANNEN KALLE

Snømannen Kalle var så grei og god som gull
Tenk at nesen hans var en gulrot
begge øynene av kull
Snømannen Kalle var av is og snø og vann
Men det sies at i en vinternatt
Ble det liv i Kallemann

Det må ha vært trolldom i den flosshatten han fikk
For tidlig neste morgen så var Kalle ut og gikk
Snømannen Kalle var det liv i kan du tro
Alle barna så at han kunne gå. Og han vinket litt og lo

Snømannen Kalle kjente solen som en brann
Og han sa som så la oss leke nå
før jeg smelter bort som vann
Ute i gaten med et kosteskaft i hand
Løp han ut og inn som en virvelvind
Ropte, ta meg om du kan

Dumpedi dump dump, dumpedi dump dump
Kalle går og går
Dumpedi dump dump, dumpedi dump dump
Velkommen neste år

Så for han rundt omkring i by'n og stanset aldri opp
Han bare sto et øyeblikk da konstabelen ropte, stopp
For snømannen Kalle måtte skynde seg avsted
Så han sa, farvel jeg må dra i kveld
Jeg må fly som bare det

Dumpedi...............


Sæle jolekveld!

Tekst: Elias Blix

 

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
syng i dag den same songen
som dei song den fyrste gongen
over Betlehem:
Sjå, din konung kjem!

 

Sæle jolekveld!
I vårt låge tjeld
vil no Jesus heimvist taka,
så hans brøder små kan smaka
her på jhord den fred
som Guds englar gled.

 

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,
lovar Gud for dei fekk kveda
ut på jord den store gleda.
Syng då alle med,
jord og himmel kved!


Så går vi rundt om en enerbærbusk


Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en mandag morgen.

/:Så gjør vi så når vi vasker vårt tøy,
vasker vårt tøy, vasker vårt tøy.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en tirsdag morgen.

:/:Så gjør vi så når vi skyller vårt tøy,
skyller vårt tøy, skyller vårt tøy.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en onsdag morgen.

:/:Så gjør vi så når vi henger opp vårt tøy,
henger opp vårt tøy, henger opp vårt tøy.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en torsdag morgen.

:/:Så gjør vi så når vi ruller vårt tøy,
ruller vårt tøy, ruller vårt tøy.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en fredag morgen.

:/:Så gjør vi så når vi stryker vårt tøy,
stryker vårt tøy, stryker vårt tøy.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk,
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
tidlig en lørdag morgen.

:/:Så gjør vi så når vi skurer vårt gulv,
skurer vårt gulv, skurer vårt gulv.:/:

Så går vi rundt om en enerbærbusk
enerbærbusk, enerbærbusk.
Så går vi rundt om en enerbærbusk
Tidlig en søndag morgen.

:/:Så gjør vi så når til kirken vi går,
til kirken vi går, til kirken vi går.:/:


TENN LYS !

 

(Eivind Scheie)

 

Tenn lys ! 

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

 

Tenn lys !

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

 

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må sloss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

 

Tenn lys !

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå


VI ER SMÅ SNØGUBBER

Vi er små snøgubber
bom-fallera,
snø-gubber, snø-gubber
bom-fallera.
Vi liker oss best
når vi fryser og fryser,
rett som det er kan det hende vi
nyser. Atsjo!

Vi er små snøgubber
bom-fallera,
snø-gubber, snø-gubber
bom-fallera.
Vi liker oss minst
når vi smelter
og smelter,
rett som det er kan det hende vi
velter.


VINTEREVENTYRLAND

Se så fint sneen faller
Hør så varmt klokken kaller
Så herlig det er
Når julen er nær
Her i vintereventyrland

Midt på trappa lager vi en snømann
Han er frekk og freidig og vil inn
Han sa er du gift
Nei er du sprø mann
Varmen er i kakkelovnen min

Jeg gir snømannen armen
Og vi går inn i varmen
Vi drømmer oss vekk
Og l han blir en bekk
Her i vinter eventyrland


 

 

Vi tenner våre lykter.Sneen dalte lett og fin, og strøk blidt mot ruten min
i morgens da jeg drømte på min pute.
Vi tok skjerf og votter på, hastet veldig med å gå,
snart var det tusen barnespor der ute.

Ref:
Og vi tenner våre lykter når det mørkner,
og når alle lyder pakkes inn i vatt.
Ja vi tenner våre lykter når det mørkner,
kanskje lyser de til kvelden si'r god natt.

Først så trakk vi kjelken opp, på en diger bakketopp,
så suste vi avsted langt ut på jordet.
og så bar det opp igjen, snart var vi på topp igjen
så lo vi mens vi akte små og store.

Ref..

Vi har bygget oss ett slott, som vi syns ble stort og flott,
med prinser og en snedronning så vakker.
Vinterdagen tar farvel, vi må hjem nå er det kveld,
vi ser på himmelen at det lir og lakker.

Ref..


White Christmas

 

The sun is shining, the grass is green,
The orange and palm trees sway.
There’s never been such a day in Beverly Hills, L. A.
But it’s December, the twenty fourth.
And I am longing to be up north.I’m dreaming of a White Christmas
Just like the ones I used to know,
Where the treetops glisten
And Children listen to hear sleigh bells in the snow.
I’m dreaming of a White Christmas;
With ev’ry Christmas card I write
May your days be merry and bright
and may all your Christmases be white.Written by Irving Berlin