Vårmarihand
Orchis mascula

Nordens orkidèer. Norden har mer enn 50 ville orkidèer. Mange av disse gir oss assosiasjoner om tropiske strøk, og de aller fleste er meget vakre. Mange orkidèer er fredet, men vi bør la alle orkidèene stå i fred. Denne siden tar først og fremst opp de norske orkidèene.    E-post  Trond Baugen

Botanisk hovedside

Orkidèoversikt 
 
 

Innhold Vårmarihand, Orchis mascula
Generelt
Navn
Forekomster
Biotoper
Nettflora
Vårmarihand, Orchis mascula, - vanligste farge
Foto: Trond Baugen
Vårmarihand, Orchis mascula, albinotype (sjelden)
Foto: Norman Hagen
Vårmarihand, Orchis mascula, nærbilde av en blomst
Foto: Trond Baugen 

Generelt


Vårmarihånd er meget vakker med sine store, purpurfargede blomster. Det
er karakteristisk at den lange sporen står vannrett eller til og med noe opp
over. Bladene er omvendt eggformede, dvs. de er bredest ovenfor mid-
ten. De ender i en kort spiss. Bladene kan en sjelden gang være brunflekket.
Planten sender ut en duft som minner om hyll, men det finnes former med
ubehagelig duft (som katteurin) .

Vårmarihånd er en utpreget kalkelskende plante som vi finner på eng i
åpen og lys skog. I Norge følger den kyst- og fjordbygdene fra Oslofjorden til
Troms og holder seg under 600 m. Den er vanlig i Danmark og Skåne, ellers
spredt til Uppland. Totalutbredelsen omfatter Europa og tilgrensende deler
av Asia og Nord-Afrika. Ofte vokser vårmarihand på fuktig gressbakke ned mot vann.

Vårmarihand er 20-40 cm høy. Den har store knoller som er eggformet. Stengelen er grov med 3-4 blad, uflekket eller sjelden flekket Blomstene er store rødfiolette (sj. hvite) med trelappet, mørkflekket leppe. De to øvre blomsterbladene spriker utover. Den har en kølleformet spore som peker oppover.
 


Navn

Vårmarihand 
Er en av de første orkidèer som blomster om våren. De begynner blomstringen i begynnelsen av mai.

Orchis mascula
Orchis : gresk, betyr testikkel. Teofrast (300 f.Kr.) brukte dette navnet på røde marihandblomster
Masculus: Betyr hannlig 

Forekomster

Fredlyst

I Norge følger den kyst- og fjordbygdene fra Oslofjorden til Troms og holder seg under 600 m.
Vårmarihand er mer vanlig enn dette kartet viser.

Koordinater, MK-ruten
Alle kartdatum: WGS84
Utbredelse på nordkalotten


Aust-Agder

Arendal, Alvekilen på Tromøya.
MK 924,810 11.05.96: Spredt, mer enn 30 eks  (TB)

Arendal, Sandvika
MK 97,87 (datum: ED 50) 21.5.1978: Johannessen, Johs.

Arendal, Teiersnes,  Eikeland
MK 984,917 (datum: ED 50)ved sundet mot Sølvsteinen 30.5.1982: Damsgaard, Haako

Arendal, Staubø
MK 99,82 (datum: ED 50) Midt mellom Bota og Staubø  23.5.1982: Bodvin, Elisabeth; Bodvin, Jan-Henrik

Arendal, Hovekilen på Tromøya
MK 901,784  20.05.99: ca 20 eks (TB)

Arendal, Tromøya ved plastbåtfabrikken
MK 906,807  11.05.97: ca 20 eks (TB)

Arendal, Gjerstadvannet påTromøya
MK 910,793  06.05.01: ca 25 eks (TB)
.
Grimstad, Marivold camping
MK 774,656  06.07.97: Spredt langs sjøen (TB)

Grimstad, Sundholmen
 MK 712,575  06.07.97: Mer enn 30 eks (TB)

Risør, Barmen
NL 111,096 (datum: ED 50) 1994: mer enn 100 på fuktig eng 7 moh. (TB)

Risør, Barmen
NL 106,096 (datum: ED 50) 1994: noen eks like ved sjøen (TB)

Risør, Sandnesfjorden, Fjebudalen
NL 075,065 (datum: ED 50) 1994: mer enn 10 eks ved sjøen (TB)
Telemark

Langesund i Telemark
05371,65359 Juni-1999: Mer enn 50 eks ved sjøen (TB) 

Biotoper

Edelløvskog og rik furuskog, enger, heier og av og til myr. Den liker kalkgrunn og fuktighet.