Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Varaldsøy
Kommune: Kvinnherad
Fylke: Hordaland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Kilde: http://www.uib.no/bot/nbfv/ref.htm#10-9-2000
 

Blåveistur til Varaldsøy, søndag 9. april 2000.


Vi var 17 personar frå NBF Vestlandsavdelinga, Bergen og Sunnhordland lokallag, Stord, som fikk ein flott vårtur til Varaldsøy. Den store “gulrota” for turen var blåveis (Hepatica nobilis). Og blåveis fikk vi, om ikkje store mengder, så fikk vi i alle høve både raude og blå eksemplar. I tillegg såg vi blant anna vårkål (Ranunculus ficaria), kvitveis (Anemone nemorosa) og kusymre (Primula vulgaris). Orkideen skjelrot (Lathraea squamaria) stod i blom og blada til stortviblad (Listera ovata) var å sjå. Deretter traska vi gjennom delar av skogen, på kjende og ukjende stigar, for å kome ut til  skjera der populasjonen av raudsildre (Saxifraga oppositifolia) veks. Tidspunktet synte seg å vere perfekt, for den stod nydeleg i blom over svaberga. På veg gjennom skogen fikk vi og med oss vintergrøne tre som barlind (Taxus baccata), kristtorn (Ilex aquifolium) og bergflette (Hedera helix). Når det gjeld representantar for bregner kan vi nemne olavsskjegg (Asplenium septentrionale), murburkne (A. ruta-murari), taggbregne (Polystichum lonchitis), falkbregne (P. aculeatum) og junkerbregne (P. braunii). Vi fikk med andre ord mange godbitar denne vårdagen. 

Wenche Eide 


Vårtur til Varaldsøy i Kvinnherad kommune, 

søndag 25. april 1999. 

31 deltagere fra NBF Vestlandsavdelingen, Bergen og Stord.

Første del av turen gikk gjennom en flott kalkfuruskog på Skjellnesodden der vi så de vintergrønne trærne barlind (Taxus baccata), kristtorn (Ilex aquifolium) og bergflette (Hedera helix). Blomstrende bergflette slynget seg opp i trærne (liljalauv). På bakken blomstret blåveis (Aneomone hepatica), kusymre (Primula vulgaris), skjelrot (Lathraea squamaria), sammen med store mengder hvitveis (Anemone nemorosa) og vårkål (Ranunculus ficaria) sammen med blader av sanikel (Sanicula europaea) og tveblad (Listera). Etter en god lunsj nede i flotte omgivelser ved sjøen der vi fant bergfrue rosetter (Saxifraga cotyledon),  rødsildre (S. oppositifolia), markfrytle (Luzula campetsris), olavsskjegg (Asplenium septentrionale) og murburkne (A. ruta-muraria) gikk turen videre til Juvslandsliane. Disse artsrike engene har vært holdt i drift inntil nylig og vi så gullstjerne (Gagea lutea), firblad (Paris quadrifolia), ramsløk (Allium ursinum), sanikel og vårmarihånd (Orchis mascula). For de som holdt ut lengst og ville nyte det fine vårværet gikk turen opp til Nord-Europas største kjente barlind. Målinger foretatt i 1991 viste en omkrets på 5.34 m i brysthøyde, og nå i 1999 var den vokst til  ca. 5.42 m. I dette området var det mye taggbregne (Polystichum lonchitis), falkbregne (P. aculeatum) og junkerbregne (P. braunii). Som en avslutning på denne flotte turen guidet av lokalkjente Dagny Fuglø fikk vi se enda mer blåveis. 

Anne Bjune