Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Malangen
Kommune: Balsfjord
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

13.14. mai 2006: hyttetur til Malangen

Vi var på en meget spennende tur til Malangen. Vi var 7
stykker: 2 barn, 1 hund og 4 voksne. Vi var så heldig å få
overnatte på Ann-Lises hytte fra 1930-tallet.
Underveis i Balsfjorden så vi blomstrende gulveis
Anemone ranunculoides. Ved hytta var det rødsildre
Saxifraga oppositifolia og lerkespore Corydalis intermedia
i blomst. Videre så vi legeveronika Veronica offi cinalis,
skogstjerne Trientalis europaea, skogstorkenebb Geranium
sylvaticum, ballblom Trollius europaeus, fjell-
frøstjerne Thalictrum alpinum, blåklokke Campanula
rotundifolia, fjelltistel Saussurea alpina, myrtevier Salix
myrsinites, hvitlyng Andromeda polifolia og fjellrapp Poa
alpina. Av lavarter så vi gullroselav Vulpicida pinastri,
skrukkenever Lobaria scrobiculata, begerlav Cladonia
sp., strylav Usnea sp.

Av zoologisk/ornitologisk interesse var det mange
maurtuer i området, en av dem ble foret med toffy popps,
1 par svarthvit fl uesnapper, og 9 moskus, 2 av dem kalver
(selvfølgelig ikke i Malangen, men på Ryøya).
Det var veldig koselig på hytta og det ble fi nt med grilling
og til og med riding for barna! Tusen takk til Anne-Lise
som stilte sin hytte til rådighet!
Grunnet fergestreik ble det en ufrivillig Balsfjordenrundtur,
hvor det i forbifarten ikke ble registrert polarsnipe,
men de er jo kommet etterpå.

Stephan Waldmann