Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Kvaløya
Kommune: 
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

10. mai 2006: gullstjerne-jakt på Kvaløya

Ekskursjon

Kattfjorden ble nådd med 5 deltagere i går. Været i Tromsø
viste seg å være dårligere enn i Kattfjorden, der det var
blikkstille hav og oppholdsvær. Det så ut til å være en del
fi sk i Nordfjorden, i fjordbunnen lå det en god del måser og
noen svart-hvite ender vi ikke klarte å bestemme da vi ikke
hadde teleskop. Full blomstring av lerkespore Corydalis
intermedia, selv om en del var avblomstret. Gullstjerna
Gagea lutea var for det meste avblomstret, men vi fant
noen i full blomst og også et nytt sted. Ellers var det lite
planter som var kommet i blomst, litt rart, siden det pleier å
være tidlig blomstring her. Rød jonsokblom Silene dioica,
fi rblad Paris quadrifolia, hårfrytle Luzula pilosa og en del
viere Salix fant vi da. Men orrespill og rugdetrekk fi kk vi
med oss. Og utenfor Vasstrand var nisene på jakt!

Inger Greve Alsos

Kilde :Blyttia