Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Arnøya
Kommune: 
Fylke: Troms
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Arnøya

16.18. juni 2006: helgetur til Arnøya

Fredag 16.6. stilte fire deltagere opp og kjørte til Arnøya
til tross for det dårlige været. Tre ferger og nærmere fem
timer seinere var vi på Lauksletta, der det var mye interessant
geologi å se. Vi spiste sein middag på Lauksletta
Overnatting.

Lørdag morgen kjørte vi til Årviksand i skyet oppholdsvær
med vind. Langs veien så vi mange laksandhanner,
kolonier med terner på egg, ærfugl og grågås med unger
og opptil tre ørner samtidig som satt i fjæra. Reinene gikk
både langs og på veien og de hadde bedårende små
kalver som måtte beskues.
Fra Årviksand gikk vi over fjellet til Bankekeila, et
tidligere bosted med mange tufter og rester av grunnmurer
og et veldig godt sauebeite med blant annet dunhavre
Avenula pubescens. Bankekeila ligger i kalkterreng, men
vi fant ikke de store sjeldenhetene. Været ble bare bedre
og bedre og store buketter med bergveronika Veronica
fruticosa lyste opp. Ellers var det kalkrabber og rike heier
med kalkfi ol Viola rupestris ssp. relicta og rødfl angre
Epipactis atrorubens. Den siste så vidt i knopp.
Dessverre sto skogen svart. Et dystert syn grunnet
fl ere års målerangrep. Tilbaketuren gikk i fjellsida på
sjøsida. Det var toppunktet for blomstring hos reinrose
Dryas octopetala og fjellsmelle Silene acaulis, og heiene
var hvite med rosa puter. Etterpå grillet vi, men det ble
seint. Først måtte Kulturstien på Tareneset gås og deretter
var det opphold i badestamp.

Søndag kjørte vi i solskinn til Langfjorden. Ingen
biltrafi kk, men sauer, rein, ørner og grågåsfamilier holdt
farta nede. Vi undersøkte de vestvendte strutseving- Matteuccia
struthiopteris -liene i Langfjorden og de viste seg
å bugne av massevis av uoppdaget tyrihjelm Aconitum
lycoctonum ssp. septentrionale. Tyrihjelmen vokse fra
veien og hele lia oppover og bortover så langt vi gikk.
Også her sto skogen svart av målerangrep.
Etterpå kjørte vi til Akkarvik, der vi undersøkte den
sørvendte skrenten langs veien mot Geitvika. Det er store
mengder av dunhavre langs kjerreveien her. I skrenten er
det mye hegg Prunus padus og litt rips Ribes spicatum,
berggull Erysimum strictum, bergveronika, småbergknapp
Sedum annuum, kalkfi ol og fjelltjæreblom Viscaria alpina,
blant annet. Tilbake på Lauksletta Overnatting ble det så
vidt tid til en restemiddag. På vei til ferga kom regnet.
Arnøya har masse natur og god plass med gode muligheter
for friluftsliv og fi ske. Og det er ennå mange uutforskede
skrenter og lier for den botanisk interesserte!

Unni R. Bjerke Gamst