Botaniske steder i Norge

Skien kommune

Telemark fylke

5. september 2004: sopptur i Skien

Antall deltakere: 7. Vi hadde valgt å legge turen til Skien

i år. Ansvarlig hadde derfor i forkant lett etter nye lokaliteter,

men måtte resignere og gi tilbud om tur til et område

nord i Skien hvor vi tidligere har vært og hvor turleder

visste at der var sopp. Det skyldes i år dårlig tilgang på

sopp, men i motsetning til i fjor kom der mer sopp noe

senere på høsten. Det bør derfor vurderes om vi skal

forskyve soppturen til siste del av september. Valget var

derfor om vi skulle dra til kjente trakter og der finne sopp

eller utsette turen til noe senere. Valget var enkelt vi

kjørte opp Stulenveien og gikk på kjente stier, hvor der

var mengder av fin steinsopp og matriske, i tillegg til en

del piggsopp. Noen botaniske funn ble det ikke denne

gangen, men kurvene ble fulles av god matsopp.

Esther Broch